Innehåll på sidan

Nasdaq Stockholm Aktiebolag

Utredning av misstänkt missbruk av dominerande ställning, dnr 366/2022 – Nasdaq Stockholm Aktiebolag.

Vad ärendet rör

Nasdaqs aviserade avsikt att ta upp aktier i bolag primärnoterade på en konkurrents handelsplats utan att informera och bereda emittenterna möjlighet att motsätta sig detta (samtycke).

Konkurrensverkets beslut

2022-06-03
(Dnr 366/2022)

Interimistiskt beslut om åläggande att inte ta upp vissa aktier till handel utan emittenternas samtycke förenat med vite om 50 miljoner kronor.

Ta del av Konkurrensverkets interimistiska beslut, dnr 366/2022

Konkurrensverkets beslut

2022-08-10
(Dnr 366/2022)

Nasdaq har meddelat att bolaget, i avvaktan på ny lagstiftning, avstår från att ta upp aktier i bolag primärnoterade på konkurrentens handelsplats utan emittenternas samtycke. Konkurrensverket avslutar därför utredningen.

Ta del av Konkurrensverkets beslut, dnr 366/2022

Nasdaq Stockholm Aktiebolag

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Finans och försäkring

Typ av beslut

Interimistiskt beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 366/2022

Årtal

2022-2022