Innehåll på sidan

Euroclear Sweden AB

Här kan du ta del av ärende dnr 668/2022, Euroclear Sweden AB – värdepappersdata.

Vad ärendet rör

Missbruk av dominerande ställning

Varför ärendet har prioriterats

Det misstänkta förfarandet rör villkoren för tillgång till en insatsprodukt som är viktig för att möjliggöra en effektiv konkurrens i efterföljande marknadsled. Det misstänkta förfarandet innefattar även prissättning som direkt kan utnyttja kunder till följd av att konkurrensen inte fungerar.

Konkurrensverkets beslut

2023-12-19
(Dnr 668/2023)

Konkurrensverket har utrett om Euroclears agerande vid tillhandahållande av ägardata samt ägarförteckningar för svenska aktiebolag utgör ett missbruk av dominerande ställning.

Konkurrensverkets sammantagna bedömning är att det inte finns skäl att fortsätta att utreda om förfarandet strider mot konkurrenslagen och avslutar ärendet. Beslutet att avsluta utredningen innebär dock inte ett ställningstagande till om förfarandet är i överensstämmelse med konkurrensreglerna.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Euroclear Sweden AB

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Finans och försäkring

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 668/2022

Årtal

2022-2023