Innehåll på sidan

Särläkemedel

Här kan du ta del av ärende dnr 341/2024, särläkemedel.

Vad ärendet rör

Misstänkt missbruk av dominerande ställning, överprissättning.

Varför ärendet prioriterats

Fråga om misstänkt överträdelse av konkurrenslagens förbud mot missbruk av dominerande ställning i form av överprissättning. Frågan är av bredare konsumentintresse då det ifrågasatta förfarandet blir mer vanligt förekommande och skulle kunna utgöra ett missbruk av regelverket för särläkemedel.

Särläkemedel

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 341/2024

Årtal

2024-