Vår vision

Konkurrensverket har en vision om ”Välfärd genom väl fungerande marknader”.

Vi vill att

  • företag avhåller sig från överträdelser av konkurrenslagens förbud om konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning
  • staten, kommunerna och landstingen avhåller sig från att i sin säljverksamhet snedvrida eller hämma en effektiv konkurrens
  • företag, staten, kommunerna och landstingen har kunskap om konkurrensreglerna
  • upphandlande myndigheter och enheter avhåller sig från överträdelser av upphandlingsreglerna och reglerna om valfrihetssystem
  • upphandlande myndigheter och enheter har kunskap om upphandlingsreglerna
  • upphandlande myndigheter och enheter utnyttjar möjligheterna vid upphandling och valfrihetssystem, den konkurrensutsatta delen av den svenska ekonomin ökar och konkurrenslösningar tillämpas i ökad utsträckning i offentlig sektor
  • leverantörerna har möjlighet och vill delta i upphandlingar
  • Konkurrensverket är en av de effektivaste myndigheterna i Europa och har hög kompetens när det gäller att upptäcka, analysera och åtgärda konkurrens- och upphandlingsproblem.