Lämna kartellen och slipp böter

Det företag som är först med att anmäla en kartell som företaget deltagit i till Konkurrensverket kan helt slippa betala böter. Vi säger att företaget får eftergift. Kontakta Konkurrensverkets eftergiftsgrupp om du vill anmäla ditt företags medverkan i en kartell.

Konkurrensverket har en särskild eftergiftsgrupp som tar hand om ärenden och frågor om eftergift. Eftergiftsgruppen består av handläggare från konkurrensavdelningarna och den juridiska avdelningen. Eftergiftsgruppen leds av eftergiftssamordnaren.

Du kan kontakta Eftergiftsgruppen om du vill anmäla företagets medverkan i en kartellöverträdelse eller om du har frågor om vilka uppgifter du behöver lämna i en anmälan. I de inledande kontakterna kan du vara anonym. Anmälningar kan göras även på engelska.

Så här ansöker du om eftergift

Eftergiftsgruppen tar även hand om frågor som rör möjligheten att få eftergift från näringsförbud.

Relaterad information

Senast uppdaterad: