Innehåll på sidan

Bristande konkurrens i livsmedelskedjan

Konkurrensverket konstaterar att det finns bristande konkurrens i livsmedelsbranschen. För konsumenterna innebär det högre priser på många livsmedel. Dessutom har förutsättningar för nyetableringar, investeringar och ökad produktion blivit sämre.

Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen

Tillsyn

Ärenden och beslut

Här kan du ta del av ett urval av våra ärenden och beslut inom områdena konkurrens, upphandling och otillbörliga handelsmetoder. Vi kan starta ärenden på eget initiativ, men ofta bygger våra utredningar på att någon lämnat in ett tips eller klagomål.

Informationsmaterial

Rapporter och analyser

Vi bedriver ett konkurrensfrämjande arbete, vilket bland annat innebär att vi tar fram rapporter och analyser. Vi lägger också ut forskningsuppdrag, så kallad uppdragsforskning, på forskare inom områden där det finns behov av att undersöka eller belysa en fråga. Här kan du ta del av Konkurrensverkets rapporter, analyser och den uppdragsforskning som publicerats.