Innehåll på sidan

Varför konkurrens?

För att företag ska kunna göra bra affärer, växa och utvecklas finns spelregler som alla måste följa. Här har vi samlat information för dig som inte har så djupa kunskaper om konkurrensreglerna och vad de innebär i praktiken.

Vad gör Konkurrensverket?

Konkurrensverkets uppdrag är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Vår vision är ”Välfärd genom väl fungerande marknader”.

Läs mer om vårt uppdrag