Innehåll på sidan

Forskningsprojekt

Sedan Konkurrensverket började finansiera forskning om konkurrens- och upphandlingsfrågor har ett hundratal projekt beviljats anslag. Forskningsmedlen har bidragit till att öka kunskapen om konkurrens- och upphandlingsområdet och att stärka forskningsmiljön för dessa frågor vid svenska universitet.

Filtrera på

Kategori
År
Status

2023 - Pågående - Nationalekonomi

Competition and private ownership in home care and primary healthcare

Läs mer

2023 - Pågående - Juridik

Konkurrenstvister bortom harmoniseringen: En komparativ europeisk studie

Läs mer

2023 - Pågående - Nationalekonomi

Priser, marginaler och konkurrens på livsmedelsmarknaden i tider av osäkerhet

Läs mer

2023 - Pågående - Nationalekonomi

Prissamordningars bildande och sammanbrott

Läs mer

2023 - Pågående - Nationalekonomi

Att skapa attraktiva upphandlingar – strategiska verktyg för fler anbudsgivare

Läs mer

2023 - Pågående - Juridik

Nordic Competition Law Conference in Helsinki 2023

Läs mer

2022 - Pågående - Övrigt

Välfärdsmarknader i hemtjänsten: hur väljer brukarna?

Läs mer

2022 - Pågående - Juridik

Regleringsluckor på upphandlade marknader

Läs mer

2022 - Pågående - Juridik

Competition Compliance Programmes: A Comparative Law & Economics Analysis

Läs mer