Innehåll på sidan

Forskningsprojekt

Sedan Konkurrensverket började finansiera forskning om konkurrens- och upphandlingsfrågor har ett hundratal projekt beviljats anslag. Forskningsmedlen har bidragit till att öka kunskapen om konkurrens- och upphandlingsområdet och att stärka forskningsmiljön för dessa frågor vid svenska universitet.

Filtrera på

Kategori
År
Status

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer