Innehåll på sidan

S & P Assurans Offentlig AB m.fl.

Utredning av konkurrensbegränsande samarbete, dnr 731/2016, 175/2017 – S & P Assurans Offentlig AB m.fl.

Konkurrensverkets beslut

2021-02-26
(Dnr 731/2016)

Konkurrensverket har utrett en misstanke om konkurrensbegränsande samarbete mellan ett antal företag i samband med upphandlingar av försäkringslösningar. Misstanken bestod i att företagen utbytt information med varandra på ett sådant sätt att de inte konkurrerade fullt ut om de kontrakt som upphandlades. Konkurrensverket har utrett misstanken och utredningen har inte visat att det förekommit direkta eller indirekta kontakter mellan konkurrenter som har varit ägnade att påverka konkurrentens beteende eller visats påverka konkurrentens agerande på ett konkurrensbegränsande sätt. Utredningen har därför inte visat att det uppkommit ett avtal eller samordnat förfarande mellan de aktuella företagen. Ärendet skrevs av.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

S & P Assurans Offentlig AB

Svedea AB

AIG Europe Limited UK filial i Sverige

Folksam ömsesidig sakförsäkring

Länsförsäkringar Mäklarservice Aktiebolag

Protector Försäkring Sverige

If Skadeförsäkring AB

Trygg-Hansa Försäkring filial

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Finans och försäkring

Typ av beslut

Gryningsräd

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 731/2016

dnr 175/2017

Årtal

2016-2021