Anvisningar för anmälan om företagskoncentration

Anmälan om en företagskoncentration får göras så snart parterna kan visa att de avser att genomföra koncentrationen.

Planen för den föreslagna koncentrationen ska vara tillräckligt konkret, exempelvis i form av ett principavtal eller en avsiktsförklaring som undertecknats av parterna. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av Konkurrensverkets föreskrifter och anvisningar för anmälan om företagskoncentration (KKVFS 2010:3).

Vid ett offentligt bud om övertagande är det ofta tillräckligt med ett pressmeddelande som utfärdats i enlighet med reglerna för offentliga erbjudanden på aktiemarknader. Även andra situationer kan förekomma då anmälan kan göras innan ett bindande överlåtelseavtal upprättats och får bedömas från fall till fall.

Frågor om när en koncentration kan anmälas och andra frågor inför anmälan av en företagskoncentration kan tas upp vid förhandskontakter med Konkurrensverket.

Anmälan ska göras innan företagskoncentrationen genomförs.

Föreskrifter och anvisningar för anmälan om företagskoncentration (KKVFS 2010:3) (301 kb).

Vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer  (233 kb)

Lämna eller skicka anmälan till:
Konkurrensverket
103 85 Stockholm

Besöksadress: Ringvägen 100

Anmälan kan även skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se .

För att en elektronisk anmälan ska kunna anses fullständig från det datum den kom in till Konkurrensverket ska den undertecknade försäkran komma in till Konkurrensverket i original inom tre arbetsdagar.

Relaterad information

Senast uppdaterad: