Innehåll på sidan

Digitala vårdtjänster

Här kan du ta del av ärende dnr 288/2022, digitala vårdtjänster.

Vad ärendet rör

Misstänkt konkurrensbegränsande avtal mellan konkurrenter.

Varför ärendet prioriterats

Misstanken rör ett horisontellt samarbete som kan utgöra en överträdelse av 2 kap. 1 § konkurrenslagen. Den misstänkta överträdelsen rör en intressant marknad och det kan behövas vägledning avseende hur tillvägagångssättet ska bedömas.

Digitala vårdtjänster

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 288/2022

Årtal

2022-