Innehåll på sidan

Region Uppsala

Här kan du ta del av ärende dnr 545/2024, frivillig ansökan om att Region Uppsala ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2024-07-03
(Dnr 545/2024)

Konkurrensverket yrkar på att Region Uppsala ska betala 8 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Uppsala brutit mot LOU genom att ingå avtal om bemanningstjänster för läkare och sjuksköterskor utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Region Uppsala

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 545/2024

Årtal

2024