Innehåll på sidan

Publicerad 30 juni 2020

Upphandling, Rapportserie, 2020:4

Regioners upphandlingar av vårdpersonal. En uppföljning av utvecklingen sedan 2015

För fem år sedan publicerade Konkurrensverket en rapport om hyrläkare i primärvården. Nu har vi gjort en uppföljning av marknaden för vårdbemanning.

I den här rapporten har vi ett något bredare angreppssätt genom att dels studera regionernas samlade inköp av vårdpersonal inom primärvård, sluten vård och psykiatri, dels även inkludera personalgruppen sjuksköterskor. Rapporten ger en bild av hur regionerna arbetar med att utveckla upphandlingarna och vilka förändringar som skett på marknaden sedan 2015.

Relaterad information

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 104

Ladda ner rapport
895,12 Kb