Innehåll på sidan

Covid-19-testning

Här kan du ta del av ärende dnr 518/2021, covid-19-testning.

Vad ärendet rör

Misstänkt horisontellt samarbete, dvs. samarbete mellan konkurrenter.

Varför ärendet prioriterats

Ärendet prioriterades för utredning eftersom det är fråga om ett möjligt konkurrensbegränsande samarbete (misstänkt överträdelse av 2:1 konkurrenslagen) med en potentiellt tydlig konsumentskada.

Covid-19-testning

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Vård och omsorg

Typ av beslut

Gryningsräd

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 518/2021

dnr 722/2021

Årtal

2021-