Innehåll på sidan

Covid-19-testning

Här kan du ta del av ärende dnr 518/2021, covid-19-testning.

Vad ärendet rör

Misstänkt horisontellt samarbete, dvs. samarbete mellan konkurrenter.

Varför ärendet prioriterats

Ärendet prioriterades för utredning eftersom det är fråga om ett möjligt konkurrensbegränsande samarbete (misstänkt överträdelse av 2 kap. 1  § konkurrenslagen) med en potentiellt tydlig konsumentskada.

Konkurrensverkets beslut

2022-03-07
(Dnr 518/2021)

Konkurrensverkets utredning visar att företagen har haft kontakter och fört diskussioner om att samarbeta på ett sätt som skulle kunna strida mot konkurrenslagen men att diskussionerna avbröts innan en överenskommelse hade kommit till stånd.

Konkurrensverkets utredning har inte gett stöd för att en överträdelse av konkurrenslagen har skett. Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare och avslutar ärendet.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Relaterad information

Covid-19-testning

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Vård och omsorg

Typ av beslut

Gryningsräd

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 518/2021

dnr 722/2021

Årtal

2021-2022