Innehåll på sidan

Tillsynsbeslut – annonsdatabaser

Här hittar du Konkurrensverkets tillsynsbeslut som gäller registrerade annonsdatabaser.

2022

CTM
Beslut 2022-03-10, dnr 196/2022
Ärendet handlar om: Löpande tillsyn över registrerade annonsdatabaser
Ta del av beslutet

Konstpool
Beslut 2022-03-10, dnr 195/2022
Ärendet handlar om: Löpande tillsyn över registrerade annonsdatabaser
Ta del av beslutet

Mercell Annonsdatabas
Beslut 2022-03-10, dnr 194/2022
Ärendet handlar om: Löpande tillsyn över registrerade annonsdatabaser
Ta del av beslutet

KommersAnnons.se
Beslut 2022-03-10, dnr 193/2022
Ärendet handlar om: Löpande tillsyn över registrerade annonsdatabaser
Ta del av beslutet

e-Avrop
Beslut 2022-03-10, dnr 192/2022
Ärendet handlar om: Löpande tillsyn över registrerade annonsdatabaser
Ta del av beslutet

2021

CTM
Beslut 2021-07-01, dnr 432/2021
Ärendet handlar om: Löpande tillsyn över registrerade annonsdatabaser
Ta del av beslutet

Konstpool
Beslut 2021-07-01, dnr 431/2021
Ärendet handlar om: Löpande tillsyn över registrerade annonsdatabaser
Ta del av beslutet

Mercell Annonsdatabas
Beslut 2021-07-01, dnr 430/2021
Ärendet handlar om: Löpande tillsyn över registrerade annonsdatabaser
Ta del av beslutet

KommersAnnons.se
Beslut 2021-07-01, dnr 429/2021
Ärendet handlar om: Löpande tillsyn över registrerade annonsdatabaser
Ta del av beslutet

e-Avrop
Beslut 2021-07-01, dnr 427/2021
Ärendet handlar om: Löpande tillsyn över registrerade annonsdatabaser
Ta del av beslutet

Mercell Annonsdatabas
Beslut 2021-03-25, dnr 101/2021 -
Ärendet handlar om: Ägarbyte av registrerad annonsdatabas – prövning av om förutsättningarna för registrering har ändrats
Ta del av beslutet

Mercell Annonsdatabas
Beslut 2021-03-11, dnr 96/2021 -
Ärendet handlar om: Ändring av namn på registrerad annonsdatabas; omprövning av
tidigare meddelat beslut
Ta del av beslutet