Innehåll på sidan

Ärendedata

Diarienummer

194/2022

Ärendemening

Löpande tillsyn över registrerade annonsdatabaser - Mercell Annonsdatabas

Ärendetyp

95 Bedriva tillsyn gällande lagen om upphandlingsstatistik

Avdelning

UT

Avsändare/mottagare

Konkurrensverket/Registermyndigheten

Status

Avslutat

Ankomstdatum

2022-03-10

Registreringsdatum

2022-03-10

Beslutsdatum

2022-04-28

Expedieringsdatum

2022-04-28