Innehåll på sidan

Ärendedata

Diarienummer

431/2021

Ärendemening

Löpande tillsyn över annonsdatabaser - Konstpool

Ärendetyp

95 Bedriva tillsyn gällande lagen om upphandlingsstatistik

Avdelning

AU

Avsändare/mottagare

Konkurrensverket / Registermyndigheten

Status

Avslutat

Ankomstdatum

-

Registreringsdatum

2021-07-01

Beslutsdatum

2021-11-26

Expedieringsdatum

2021-11-25