Innehåll på sidan

Ärendedata

Diarienummer

101/2021

Ärendemening

Tillsyn annonsdatabas

Ärendetyp

952 Hantera egeninitierade tillsynsärenden

Avdelning

AU

Avsändare/mottagare

Konkurrensverket

Status

Avslutat

Ankomstdatum

-

Registreringsdatum

2021-02-08

Beslutsdatum

2021-03-25

Expedieringsdatum

2021-03-26