Innehåll på sidan

Ärendedata

Diarienummer

96/2021

Ärendemening

Registrering av annonsdatabas, omprövning

Ärendetyp

931 Beslut om registrering

Avdelning

AU

Avsändare/mottagare

Konkurrensverket

Status

Avslutat

Ankomstdatum

-

Registreringsdatum

2021-02-04

Beslutsdatum

2021-03-11

Expedieringsdatum

2021-03-15