Innehåll på sidan

Upptäck en anbudskartell

Anbudskarteller kan vara svåra att upptäcka. Ta del av vår checklista med tolv tecken på en anbudskartell som upphandlare bör vara extra uppmärksamma på. Upphandlande myndigheter och offentliga upphandlare är de viktigaste aktörerna för att upptäcka och förebygga anbudskarteller.

Anbudskarteller leder till sämre konkurrens, högre priser och minskad utveckling och innovation. Anbudskarteller skadar dessutom samhällsekonomin och sätter upphandlingar ur spel, vilket är negativt för våra gemensamma resurser och kostar pengar för skattebetalarna.

Vad är en anbudskartell?

En anbudskartell innebär att konkurrenter samarbetar genom att göra upp om vem som ska vinna olika upphandlingar. Samarbetet begränsar konkurrensen på marknaden och är olagligt enligt konkurrensreglerna och kan leda till höga böter.

En anbudskartell kan förutom att förstöra konkurrensen i en upphandling även leda till högre priser i anbuden och därmed högre kostnader för skattebetalarna.

Läs mer om karteller

Läs mer om konkurrensrätt för upphandlare

Checklista: Tolv sätt att upptäcka anbudskarteller

Här är exempel på sådant som kan känneteckna en misstänkt anbudskartell och som upphandlare bör vara extra uppmärksamma på.

 • 1. Höga priser

 • 2. Olika priser

 • 3. Stora prisskillnader

 • 4. Lika priser

 • 5. Samordnad bojkott

 • 6. Få anbud

 • 7. Lika anbud

 • 8. Misstänkta mönster

 • 9. Samarbete med underleverantör

 • 10. Slarviga anbud

 • 11. Identiska formuleringar

 • 12. Växelvis lägsta anbud

Tipsa oss om anbudskarteller

Om du har frågor eller misstänker oegentligheter i en upphandling är du välkommen att kontakta oss på Konkurrensverket.

Tipsa oss om en anbudskartell

Relaterad information