Checklista - tecken på anbudskarteller

Anbudskarteller leder till sämre konkurrens, högre priser och minskad utveckling och innovation. Anbudskarteller skadar samhällsekonomin och sätter upphandlingar ur spel, vilket är negativt för våra gemensamma resurser och kostar pengar för skattebetalarna.

Anbudskarteller är svåra att upptäcka. Upphandlande myndigheter och offentliga upphandlare är de viktigaste aktörerna för att upptäcka och förebygga anbudskarteller.

Vad är en anbudskartell?

En anbudskartell innebär att konkurrenter samarbetar genom att göra upp om vem som ska vinna olika upphandlingar. Samarbetet begränsar konkurrensen på marknaden och är olagligt enligt konkurrensreglerna och kan leda till höga böter.

En anbudskartell kan, förutom att förstöra konkurrensen i en upphandling, även leda till högre priser i anbuden och därmed högre kostnader för skattebetalarna.

Känn igen tecken på en anbudskartell

Här är exempel på sådant som kan känneteckna en misstänkt anbudskartell och som upphandlare bör vara extra uppmärksam på.

Checklista: Tolv sätt att upptäcka anbudskarteller

Höga priser?

Företag kan lämna anbud för syns skull, medvetna om att ett annat företag ska vinna.

Olika priser?

Om ett företag lämnar väsentligt högre anbud i vissa upphandlingar jämfört med andra, utan att det finns några uppenbara kostnadsskillnader, kan det tyda på en anbudskartell.

Stora prisskillnader?

Oförklarliga prisskillnader mellan det vinnande anbudet och övriga, kan vara ett tecken på att övriga har en anbudskartell.

Lika priser?

Om flera företag lämnar identiska priser kan det innebära att de kommit överens om att försöka dela på kontraktet.

Samordnad bojkott?

Om inga företag lämnar anbud kan det vara frågan om en samordnad bojkott för att påverka villkoren i upphandlingen.

Få anbud?

Företag kan avstå från att lämna anbud inom ett område för att någon annan ska vinna upphandlingen där.

Lika anbud?

Att ha branschgemensamma prislistor och därmed lämna liknande anbud är olagligt.

Misstänkta mönster?

Om samma företag vinner upphandlingen varje gång ett kontrakt ska förnyas, kan företagen ha delat upp marknaden mellan sig.

Samarbete med underleverantör?

Om ett företag som vunnit en upphandling ger uppdrag till andra som lämnat högre anbud i samma upphandling, kan det tyda på en anbudskartell.

Slarviga anbud?

Om endast det vinnande anbudet är grundligt och detaljrikt sammanställt, medan övriga verkar slarvigt gjorda, kan det tyda på en anbudskartell.

Identiska formuleringar?

Se upp med identiska formuleringar, samma fel i kalkyleringen eller samma brevpapper och formulär mellan företagen.

Växelvis lägsta anbud?

Om det verkar som att leverantörerna växelvis, enligt ett roterande schema, lämnar lägsta pris i en upphandling kan de ha kommit överens om vem som ska vinna respektive år.

Läs mer i broschyren: Ärlighet ska löna sig - så upptäcker och förebygger du anbudskarteller

Tipsa oss om anbudskarteller

Om du har frågor eller misstänker oegentligheter i en upphandling är du välkommen att kontakta oss på Konkurrensverket.

Tipsa oss om konkurrensproblem

Relaterad information