Innehåll på sidan

Otillåten direktupphandling

En otillåten direktupphandling är när en upphandlande myndighet har ingått avtal med en leverantör utan att annonsera enligt upphandlingslagen. Otillåtna direktupphandlingar är en särskilt allvarlig överträdelse. Det är därför ett viktigt tillsynsområde för oss.

Huvudregeln enligt upphandlingslagen är att upphandlingar som överskrider direktupphandlingsgränsen ska annonseras. En upphandling som inte annonseras trots att det krävs enligt lagen är en otillåten direktupphandling.

Följder av otillåten direktupphandling

Ett avtal som en myndighet har ingått genom otillåten direktupphandling kan en förvaltningsdomstol ogiltigförklara. En otillåten direktupphandling kan också leda till att den upphandlande myndigheten får betala en upphandlingsskadeavgift.

Otillåten direktupphandling

En otillåten direktupphandling kan se ut på olika sätt. För att förtydliga vad en otillåten direktupphandling kan vara har vi valt ut några exempel från vår tillsynsverksamhet.

Relaterad information