Innehåll på sidan

Förhör inom otillbörliga handelsmetoder

Konkurrensverket kan förhöra personer för att få upplysningar i våra utredningar inom jordbruks- och livsmedelsområdet. Förhören kan hållas i våra lokaler eller på annan plats som Konkurrensverket beslutar, och kan variera i längd.

Vi kontaktar vanligtvis den person som vi ska förhöra via telefon eller e-post innan vi skickar en kallelse till personen. Vi berättar då att vi ska förhöra personen, förklarar varför förhöret ska hållas och hur det går till.

Efter det skickar vi en kallelse till förhörspersonen. Vanligtvis skickar vi kallelsen i form av ett föreläggande att inställa sig till förhör, vilket innebär en skyldighet för den kallade att komma till förhöret. Föreläggandet kan förenas med ett vite. I kallelsen framgår det:

  • Vad misstanken eller utredningen handlar om.
  • Vilken tid förhöret ska hållas.
  • Hur lång tid vi beräknar att det kommer att ta.
  • Var förhöret ska hållas.

Så går ett förhör till

Förhöret kan hållas antingen i ett separat mötesrum i våra lokaler eller i lokaler på annan plats. Oftast deltar en mindre grupp medarbetare från oss, varav en är förhörsledare. Förhörsledaren börjar med att gå igenom hur förhöret går till. Det finns även möjlighet för förhörspersonen att få svar på praktiska frågor. Förhörsledaren leder förhöret och markerar när själva förhöret börjar, då startar även en inspelning.

Oftast innebär förhöret att förhörsledaren ställer frågor till förhörspersonen. Det kan exempelvis röra sig om frågor om en viss marknad eller en särskild händelse som vi vill veta mer om.

Vi spelar alltid in förhören. Det gör vi för att dokumentera vad som tillförs i ärendet och för att det inte ska vara några otydligheter om vad som kommit fram vid förhöret. Inspelningen transkriberas i normalfallet sedan till en dialogutskrift som sparas i ärendet.

Möjlighet att ha med sig ett biträde

Den som ska förhöras har möjlighet att ha med sig ett biträde vid förhöret. Det kan till exempel vara ett juridiskt biträde, som en jurist eller en advokat. Ett biträde har en stödjande och rådgivande roll. Biträdet får närvara om det kan ske utan skada för utredningen. Vad som är till skada för utredningen avgör vi och oftast får biträden närvara.