Handläggning av koncentrationer

Vi har samlat handläggningen av koncentrationsärenden hos en särskild grupp, koncentrationsgruppen, som är specialiserad på dessa frågor.

Koncentrationsgruppen

Konkurrensverket utreder företagskoncentrationer med relativt korta tidsfrister och med höga krav på analysens kvalitet. Det innebär att handläggningen måste vara snabb, effektiv och rättssäker.

Arbetet med koncentrationer har vi samlat i en särskild koncentrationsgrupp som samordnas av en funktionsansvarig. Gruppens huvudsakliga uppgift är att hantera koncentrationsärenden som anmäls till oss i enlighet med konkurrenslagen. I mer komplicerade utredningar och vid beslut om en särskild undersökning tillsätter vi en särskild projektgrupp där det även ingår medarbetare utanför koncentrationsgruppen.

Relaterad information