Innehåll på sidan

Föreskrifter och allmänna råd inom konkurrens

Konkurrensverket ger ut föreskrifter och allmänna råd som publiceras i Konkurrensverkets författningssamling (KKVFS). Föreskrifterna innehåller bindande regler. På den här sidan har vi samlat gällande föreskrifter och allmänna råd på konkurrensområdet.

Allmänna råd är till skillnad från författningar, det vill säga lagar, förordningar och andra föreskrifter, inte bindande. De utgör Konkurrensverkets rekommendationer om tillämpningen av en författning och anger hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende.

Chefsjuristen är ansvarig utgivare för Konkurrensverkets författningssamling.

Ta del av Konkurrensverkets register över samtliga föreskrifter och allmänna råd.

Gällande föreskrifter

Titel Föreskrifter
Om anmälan om företagskoncentration  KKVFS 2010:3

Gällande allmänna råd

Titel Allmänna råd
Om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal)

KKVFS 2017:3

Om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift

KKVFS 2021:1