Innehåll på sidan

Apotekstjänst Sverige AB och Svensk dos AB

Prövning av förvärv, dnr 816/2023 – Apotekstjänst förvärv av Svensk dos.

Konkurrensverkets beslut

2024-01-30
(Dnr 816/2023)

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett planerat förvärv inom marknaden för dosdispenseringstjänster, Apotekstjänst Sverige AB:s planerade förvärv av ensam kontroll över Svensk dos AB.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Konkurrensverkets beslut

2024-04-29
(Dnr 816/2023)

Konkurrensverket förbjuder Apotekstjänst Sverige AB:s förvärv av ensam kontroll över Svensk dos AB som anmäldes till Konkurrensverket den 29 november 2023. Apotekstjänst Sverige AB förpliktas att följa förbudet vid vite om etthundra miljoner kronor.

Beslutet börjar gälla från och med den 1 juni 2024.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Apotekstjänst Sverige AB och Svensk dos AB har överklagat Konkurrensverkets beslut. Konkurrensverkets diarienummer för överklagandena är 383/2024 och 384/2024.

Apotekstjänst Sverige AB

Svensk dos AB

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Detalj- och dagligvaruhandel

Vård och omsorg

Typ av beslut

Förbud mot förvärv

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 816/2023

Årtal

2023-