Innehåll på sidan

Apotekstjänst Sverige AB och Svensk dos AB

Prövning av förvärv, dnr 816/2023 – Apotekstjänst förvärv av Svensk dos.

Konkurrensverkets beslut

2024-01-30
(Dnr 816/2023)

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett planerat förvärv inom marknaden för dosdispenseringstjänster, Apotekstjänst Sverige AB:s planerade förvärv av ensam kontroll över Svensk dos AB.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Apotekstjänst Sverige AB

Svensk dos AB

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Detalj- och dagligvaruhandel

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 816/2023

Årtal

2023-