Innehåll på sidan

Orifarm Generic Holdings A/S och Takeda (vissa tillgångar)

Prövning av förvärv, dnr 470/2020 – Orifarm Generic Holdings A/S och Takeda (vissa tillgångar)

Konkurrensverkets beslut

2020-09-28
(Dnr 470/2020)

Konkurrensverket lämnar Orifarm Generics Holding A/S förvärv av ensam kontroll över vissa tillgångar från Takeda Pharmaceuticals International AG utan åtgärd.

Ta del av Konkurrensverkets avskrivningsbeslut

Orifarm Generic Holdings A/S

Takeda

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Vård och omsorg

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 470/2020

Årtal

2020-2020