Innehåll på sidan

Euroapotheca Holding SWE AB och Oriola Oyj

Prövning av förvärv, dnr 397/2022 – Euroapotheca Holding SWE AB och Oriola Oyj, bildande av gemensamt företag.

Konkurrensverkets beslut

2022-06-29
(Dnr 397/2022)

Den 24 maj 2022 anmälde Oriola Oyj och Euroapotheca Holding SWE AB bildandet av ett gemensamt ägt företag till Konkurrensverket. Affären innebär att Oriola och Euroapotheca överför sina respektive apotekskedjor i Sverige till det gemensamma företaget. Kronans Apotek AB, Apoteksgruppen i Sverige AB, Apoteksgruppen Detaljist AB samt vissa inköpsfunktioner kommer därför tillföras det gemensamma företaget.

Såväl Kronans Apotek som Apoteksgruppen driver apotekskedjor i Sverige. Oriola är dessutom verksamt inom distribution av läkemedel och övriga handelsvaror.

Utredningen har inte visat att sammanslagningen riskerar att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Konkurrensverket lämnar därför sammanslagningen utan åtgärd.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Euroapotheca Holding SWE AB

Oriola Oyj

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Detalj- och dagligvaruhandel

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 397/2022

Årtal

2022-2022