Innehåll på sidan

Karo Pharma AB och Trimb Holding AB

Prövning av förvärv, dnr 457/2019, 555/2019 (uppföljning) – Karo Pharma AB och Trimb Holding AB

Konkurrensverkets beslut

2019-09-03
(Dnr 457/2019, 555/2019 - uppföljning)

Med beaktande av Karo Pharma AB:s frivilliga åtagande lämnar Konkurrensverket Karo Pharma AB:s förvärv av ensam kontroll över Trimb Holding AB, 559018-4148, utan åtgärd. Detta beslut att godta Karo Pharmas åtagande förenas med ett vite om 200 (tvåhundra) miljoner kronor.

Ta del av Konkurrensverkets avskrivningsbeslut

Karo Pharma AB

Trimb Holding AB

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Vård och omsorg

Fritid, hälsa och sport

Typ av beslut

Åtagande

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 457/2019

dnr 555/2019

Årtal

2019-2019