Innehåll på sidan

Kunskap och forskning inom konkurrens

Ny kunskap om hur marknader fungerar är viktigt i arbetet för en effektiv konkurrens. Konkurrensverket bedriver ett konkurrensfrämjande arbete, vilket bland annat innebär att vi tar fram rapporter och analyser. Vi delar också ut medel till forskning. Här kan du bland annat ta del av analys- och forskningsresultat samt söka forskningsbidrag från oss.

Vårt konkurrensfrämjande arbete kan till exempel handla om att vi riktar ett särskilt fokus mot en specifik bransch och lämnar förslag om hur konkurrensen på olika sätt kan förbättras, till exempel genom förslag på ändrade regler. Det kan också handla om att vi redovisar brister med syftet att uppnå självrättelse. Vi har även möjlighet att lämna förslag på konkurrensutsättningar av marknader. Det konkurrensfrämjande arbetet resulterar bland annat i rapporter och analyser.

Det konkurrensfrämjande arbetet

Vi stödjer forskning

Vi stödjer forskning som bidrar till att öka kunskapen om konkurrensområdet. Du kan söka forskningsbidrag från oss för forskningsprojekt, delar av forskningsprojekt och forskningsprogram. Vi lägger också ut forskningsuppdrag, så kallad uppdragsforskning, på forskare inom områden där det finns behov av att undersöka eller belysa en fråga.

Pågående och avslutade forskningsprojekt

Sök forskningsbidrag

Uppdragsforskning

Ett råd med kvalificerade företrädare för universitet, andra forskningsinstitutioner samt myndigheter är knutet till Konkurrensverket. Rådet för forskningsfrågor har i uppgift att stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet.

Ta del av resultat

I vår rapportlista kan du ta del av samtliga rapporter inom konkurrensområdet. Där finns våra analysrapporter, som ingår i vår rapportserie. Du kan också ta del av rapporter från uppdragsforskningen samt vår working paper-serie.

Rapporter inom konkurrensområdet