Innehåll på sidan

Rådet för forskningsfrågor

Ett råd med kvalificerade företrädare för universitet, andra forskningsinstitutioner samt myndigheter är knutet till Konkurrensverket. Rådet stimulerar forskning på konkurrens- och upphandlingsområdet inom juridik, nationalekonomi och företagsekonomi.

Rådets uppgift är att stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet samt tillföra oss sådana resultat från utvecklingen inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för vår verksamhet. Rådet är beredningsorgan vid våra bedömningar av ansökningar om stöd till forskning. Konkurrensverkets generaldirektör är ordförande i rådet.

Medlemmar i rådet

  • Rikard Jermsten, ordförande i Rådet för forskningsfrågor, generaldirektör, Konkurrensverket
  • Malin Arve, docent i nationalekonomi vid Norwegian School of Economics
  • Christian Bergqvist, docent i juridik vid University of Copenhagen
  • Carl Dalhammar, universitetslektor i industriell miljöekonomi vid Lunds universitet
  • Kirsi-Maria Halonen, docent i juridik vid University of Lapland
  • Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet
  • Björn Lundqvist, professor i europarätt med inriktning mot konkurrensrätt vid Stockholms universitet
  • Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
  • Christina Öberg, professor i företagsekonomi vid Karlstads universitet
  • Joakim Wallenklint, sekreterare i Rådet för forskningsfrågor, Konkurrensverket