Innehåll på sidan

Rådet för forskningsfrågor

Ett råd med kvalificerade företrädare för universitet, andra forskningsinstitutioner samt myndigheter är knutet till Konkurrensverket. Rådet stimulerar forskning på konkurrens- och upphandlingsområdet inom juridik, nationalekonomi och företagsekonomi.

Rådets uppgift är att stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet samt tillföra oss sådana resultat från utvecklingen inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för vår verksamhet. Rådet är beredningsorgan vid våra bedömningar av ansökningar om stöd till forskning. Konkurrensverkets generaldirektör är ordförande i rådet.

Medlemmar i rådet

  • Rikard Jermsten, ordförande i Rådet för forskningsfrågor, generaldirektör, Konkurrensverket
  • Malin Arve, docent i nationalekonomi vid Norwegian School of Economics
  • Carl Dalhammar, universitetslektor i industriell miljöekonomi vid Lunds universitet
  • Kirsi-Maria Halonen, docent i juridik vid University of Lapland
  • Lars Henriksson, professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm
  • Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet
  • Agneta Marell, professor vid Jönköping university
  • Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
  • Sanna Wolk, professor i juridik vid Uppsala universitet
  • Joakim Wallenklint, sekreterare i Rådet för forskningsfrågor, Konkurrensverket