Innehåll på sidan

Pros and Cons

Varje år anordnar Konkurrensverket en internationell konferens med temat ”The Pros and Cons”. Under dagen presenterar framstående forskare och experter sin syn på en aktuell frågeställning.

The Pros and Cons arrangeras för att sprida och fördjupa kunskapen om centrala ämnen inom konkurrensområdet och för att experter, näringslivet, tillsynsmyndigheter och forskare inom konkurrensfrågor ska kunna mötas och utbyta idéer. Sedan det första seminariet 2002 har framstående ekonomer och jurister diskuterat för- och nackdelar med intressanta frågor inom konkurrensrätten.

Pros and Cons 2024

Temat för årets konferens är the Pros and Cons of New Tools (nya konkurrensverktyg). Konferensen äger rum i Stockholm måndagen den 20 maj 2024 och är kostnadsfri.

Tidigare Pros and Cons