Innehåll på sidan

Pros and Cons

Varje år anordnar Konkurrensverket en internationell konferens med temat ”The Pros and Cons”. Under dagen presenterar framstående forskare och experter sin syn på en aktuell frågeställning.

The Pros and Cons arrangeras för att sprida och fördjupa kunskapen om centrala ämnen inom konkurrensområdet och för att experter, näringslivet, tillsynsmyndigheter och forskare inom konkurrensfrågor ska kunna mötas och utbyta idéer. Sedan det första seminariet 2002 har framstående ekonomer och jurister diskuterat för- och nackdelar med intressanta frågor inom konkurrensrätten.

Pros and Cons 2024

Temat för årets konferens var the Pros and Cons of New Tools (nya konkurrensverktyg). 

 • The Pros and Cons of New Tools

Tidigare Pros and Cons

 • Pros and Cons of Fighting Inflation with Competition Policy 2023

 • Pros and Cons of Sustainability Considerations 2022

 • Pros and Cons of Presumptions 2020

 • More Pros and Cons of Vertical Restraints 2019

 • The Pros and Cons of Rebates 2018

 • The Pros and Cons of Market Definition 2017

 • The Pros and Cons of Sharing Economy 2016

 • The Pros and Cons of Leniency and Criminalization 2015

 • The Pros and Cons of Antitrust in Two-Sided Markets 2014

 • The Pros and Cons of Counterfactuals 2013

 • More Pros and Cons of Merger Control 2012

 • The Pros and Cons of Consumer Protection 2011

 • The Cost of Different Goals of Public Procurement 2011

 • The Pros and Cons of Standard Setting 2010

 • The Pros and Cons of competition in/by the Public Sector 2009

 • The Pros and Cons of Vertical Restraints 2008

 • The Pros and Cons of High Prices 2007

 • The Pros and Cons of Information Sharing 2006

 • The Pros and Cons of Price Discrimination 2005

 • The Pros and Cons of Antitrust in Deregulated Markets 2004

 • The Pros and Cons of Low Prices 2003

 • The Pros and Cons of Merger Control 2002