Innehåll på sidan

Tal och debattartiklar

Här kan du ta del av tal och debattartiklar som vi har publicerat.

2021

Sweden: Collaboration and Enhanced Deterrence
Artikel av Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket, publicerad i The European, Middle Eastern and African Antitrust Review 2022, Global Competition Review, juli 2021.

Huvudtal vid konferens om konkurrens på Fintech-marknader
Anförande av generaldirektör Rikard Jermsten vid Svenska nätverket för Europarättsforsknings konferens om konkurrens på Fintech-marknader, 6 maj 2021.

2020

Sweden: Competition Authority
Artikel av Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket, publicerad i The European, Middle Eastern and African Antitrust Review 2021, Global Competition Review, juli 2020.

Bättre upphandlingar skapar en välfärd i balans
Gemensam debattartikel av Rikard Jermsten, generaldirektör Konkurrensverket, Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten och Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv. Publicerad i Dagens Samhälle 30 januari 2020.

2019

Vad är på gång på Konkurrensverket och prioriteringar för 2020
Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten vid Upphandlingsforum i Stockholm den 11 november 2019.

Konkurrensverkets roll och prioriteringar
Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten vid Konkurrensrättsforum i Stockholm den 7 november 2019.

Nordiska konkurrensmyndigheter stödjer en strikt prövning av företagskoncentrationer
Gemensam artikel av cheferna för de nordiska konkurrensmyndigheterna: Rikard Jermsten, Sverige, Jakob Hald, Danmark, Kirsi Leivo, Finland, Páll Gunnar Pállsson, Island och Lars Sørgard, Norge. Publicerad 26 juni 2019.

2018

Förtroendeskadligt beteende – lagligt och lämpligt
Anförande av Karin Lunning, ställföreträdande generaldirektör, på konferensen Mutor, korruption och otillåten påverkan, den 6 december i Stockholm.

Konkurrensverkets tillsyn över upphandlingslagstiftningen
Anförande av Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket, vid Upphandlingsforum den 7 november 2018 i Stockholm.

Sweden: Competition Authority
Artikel av Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket, publicerad i The European, Middle Eastern and African Antitrust Review 2019, Global Competition Review, juli 2018.

Konkurrensverkets prioriteringar
Anförande av Rikard Jermsten, generaldirektör Konkurrensverket, vid Konkurrensrättsforum den 23 maj 2018 i Stockholm.

Konkurrens leder till konsumentnytta
Anförande av Rikard Jermsten, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferensen ”Konsumenter är vinnare när konkurrensen fungerar”, arrangerad av Konkurrensverket den 16 mars 2018 i Stockholm.

Effektivare offentlig upphandling genom tillsyn
Anförande av generaldirektör Rikard Jermsten vid Upphandlingsdagarna den 31 januari 2018 i Stockholm.

The Swedish Competition Authority's enhanced decision-making powers in merger cases
Anförande av Rikard Jermsten, generaldirektör Konkurrensverket, på konferensen Nordic Compliance Summit den 30 januari 2018.