Jäv

För att undvika jävssituationer i beredningsarbetet har Konkurrensverket satt upp strikta interna riktlinjer.

Debatten om forskningsfinansiärer som gynnar vissa forskare, eller bedömare som stöder forskare som de står nära dyker upp då och då. Sådant skadar allmänhetens och beslutsfattarnas förtroende för både forskningen och forskningsresultaten. För att så långt som möjligt undvika denna situation har Konkurrensverket jävsfrågan högt upp på dagordningen. Det finns strikta interna riktlinjer för hur Konkurrensverket ska arbeta för att undvika jävssituationer.

Exempel på situationer där jävsfrågan kan aktualiseras kan vara när en granskare tillhör samma institution som en sökande, eller nyligen har haft ett nära samarbete med en sökande. En jävssituation kan också orsakas av motsättningar eller konkurrens mellan granskare och den som ska granskas.

Skyldighet att anmäla jäv

Alla rådsledamöter är skyldiga att anmäla jäv i förhållande till alla inkomna ansökningar. Denna anmälan om jäv inkommer innan ansökningarna fördelas ut till ledamöterna för granskning. De ledamöter som har ett jävsförhållande till en eller flera ansökningar kommer inte att bedöma dessa. De ledamöter som har ett jävsförhållande kommer dessutom lämna lokalen under det rådsmöte då ansökningarna diskuteras. Ledamöternas jäv antecknas alltid i protokollet.

Relaterad information

Senast uppdaterad: