Innehåll på sidan

Uppsatstävling

Är du student och har skrivit en uppsats inom ett konkurrens- eller upphandlingsrelaterat ämne? Då kan du delta i vår uppsatstävling. Uppsatsen ska vara skriven på kandidat-, magister- eller masternivå och skickas in till oss senast den 15 september.

Pristagarna i uppsatstävlingen utses av en jury som består av ledamöter från Rådet för forskningsfrågor och medarbetare hos oss på Konkurrensverket. Den sammanlagda prissumman är 100 000 kronor. Vi publicerar tävlingens vinnare på vår webbplats med information om namn, uppsatstitel, handledare och vid vilken institution som pristagarna studerar. Vinnarna får också möjlighet att presentera sin uppsats för våra medarbetare.

Uppsatser som kan delta

För att delta i tävlingen ska din uppsats behandla frågor inom offentlig upphandling eller konkurrensrelaterade frågor inom konkurrensrätt eller konkurrensekonomi. Din uppsats ska också:

 • Ingå i en examen
 • Vara skriven vid ett svenskt lärosäte
 • Vara skriven på kandidat-, magister- eller masternivå
 • Omfatta minst 15 högskolepoäng
 • Vara godkänd under perioden 1 september föregående år till och med den 31 augusti aktuellt år.

Förslag på uppsatsämnen

Avgränsningar, inriktning och så vidare bör bestämmas i samråd med din handledare. Vi bevakar inte vilka ämnen som redan har använts i uppsatser vid universitet och högskolor. Det kan alltså vara flera som skriver eller har skrivit om samma ämne.

 • Marknaders funktionssätt
 • Effekter av konkurrensbegränsningar
 • Analys av förvärv, karteller eller missbruk av dominerande ställning
 • Upphandlingsrelaterade frågor
 • Svensk och internationell konkurrensrätt
 • Konsumenters påverkan på konkurrensen
 • Innovationsupphandling
 • Osund strategisk anbudsgivning

Skicka in ditt bidrag

Uppsatserna skickas in i elektronisk form av din institutionsföreståndare eller handledare. Varje institution får delta med maximalt fem uppsatser.

I e-brevet ska följande framgå:

 • Uppsatsförfattarens namn
 • Uppsatsförfattarens adress
 • Uppsatsförfattarens telefonnummer
 • Uppsatsförfattarens e-postadress
 • Institutionens namn

Efter att vi har fått in uppsatserna kommer de att avidentifieras. Bedömarna i jurygrupperna kommer alltså inte att se vem som skrivit uppsatsen, vem som är handledare eller på vilket lärosäte uppsatsen har skrivits. Därför är det viktigt att ditt eller skolans namn inte finns i sidhuvud eller sidfot i uppsatsen.

Uppsatserna skickas till  med rubriken ”Uppsatstävling” senast den 15 september.