Forskning

Forskning inom det konkurrenspolitiska området, inklusive frågor om upphandling och statsstöd, bidrar till att öka kunskapen om konkurrensens effekter.

Konkurrensverket ska, tillsammans med Rådet för forskningsfrågor, stimulera forskning inom konkurrens- och upphandlingsområdet och medverka till att forskningen utvecklas kvalitativt och kvantitativt. Vi anslår därför medel till bland annat forskningsprojekt, uppdragsforskning och seminarier.

Relaterad information

Student i ett bibliotek fullt med böcker

Uppsatstävling

Konkurrensverkets uppsatstävling är till för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på C-, D- och masternivå.

Äpplen på bok

Pågående/avslutade forskningsprojekt

Sedan Konkurrensverket började finansiera forskning om konkurrens- och upphandlingsfrågor har ett hundratal projekt beviljats anslag.

Nyheter - forskning