Forskning

Forskning inom det konkurrenspolitiska området, inklusive frågor om upphandling och statsstöd, bidrar till att öka kunskapen om konkurrensens effekter.

Konkurrensverket ska, tillsammans med Rådet för forskningsfrågor, stimulera forskning inom konkurrens- och upphandlingsområdet och medverka till att forskningen utvecklas kvalitativt och kvantitativt. Vi anslår därför medel till bland annat forskningsprojekt, uppdragsforskning och seminarier.

Under 2020 genomför Konkurrensverket inte någon utlysning av nya forskningsmedel.

Vi kommer dock att i vanlig ordning genomföra en utlysning av forskningsmedel för 2021 och ansökningar till detta ska vara inne senast 1 februari 2021.

Relaterad information

Pros-and-Cons2019-puff2.jpg

Pros and Cons 2019

Fredagen den 8 november arrangerade vi konferensen "The Pros and Cons of Vertical Restraints".
Läs mer och se webbsändningen

Student i ett bibliotek fullt med böcker

Uppsatstävling

Konkurrensverkets uppsatstävling är till för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på C-, D- och masternivå.

Äpplen på bok

Pågående/avslutade forskningsprojekt

Sedan Konkurrensverket började finansiera forskning om konkurrens- och upphandlingsfrågor har ett hundratal projekt beviljats anslag.

Nyheter - forskning