Innehåll på sidan

Forskning

Konkurrensverket bedriver ett konkurrens- och upphandlingsfrämjande arbete, som bland annat resulterar i rapporter och analyser. Vi delar också ut medel till forskning. Här kan du bland annat söka forskningsbidrag från oss, läsa mer om vår uppdragsforskning samt ta del av pågående och avslutade forskningsprojekt.

Konkurrensfrämjande arbete

Ny kunskap om hur marknader fungerar är viktigt i arbetet för en effektiv konkurrens. Vårt konkurrensfrämjande arbete kan till exempel handla om att vi riktar ett särskilt fokus mot en specifik bransch och lämnar förslag om hur konkurrensen på olika sätt kan förbättras, till exempel genom förslag på ändrade regler. Vi kan också ge förslag på hur upphandlingar kan förbättras så att till exempel fler leverantörer deltar och konkurrerar. Syftet är att upphandlande myndigheter ska få bättre anbud vilket samtidigt betyder att skattebetalarna får rätt vara eller tjänst till rätt pris.

Det konkurrensfrämjande arbetet

Vi stödjer forskning

Vi stödjer forskning som bidrar till att öka kunskapen om konkurrens och upphandling. Du kan söka forskningsbidrag från oss för forskningsprojekt, delar av forskningsprojekt och forskningsprogram som rör konkurrens- och upphandlingsfrågor. Vi lägger också ut forskningsuppdrag, så kallad uppdragsforskning, på forskare inom områden där det finns behov av att undersöka eller belysa en fråga.

Pågående och avslutade forskningsprojekt

Sök forskningsbidrag

Uppdragsforskning

Ett råd med kvalificerade företrädare för universitet, andra forskningsinstitutioner samt myndigheter är knutet till Konkurrensverket. Rådet för forskningsfrågor har i uppgift att stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet.

Ta del av resultat

I vår rapportlista kan du ta del av samtliga rapporter inom konkurrensområdet. Där finns våra analysrapporter, som ingår i vår rapportserie. Du kan också ta del av rapporter från uppdragsforskningen samt vår working paper-serie.

Rapporter