Obligatoriska ansökningar 2014

Här kan du ta del av de obligatoriska ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2014. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Obligatoriska ansökningar: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Upphandlande myndighet/upphandlande enhet Konkurrensverket Domstol

Åsele kommun

2014-10-01
(dnr 601/2014)
Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten beslutar att upphandlingsskadeavgift inte ska utgå.

Förvaltningsrätten
2014-10-06
(1617-14)
Förvaltningsrätten avvisar Konkurrensverkets ansökan.

Solatum Hus & Hem AB

 2014-06-26
(dnr 457/2014)
Konkurrensverket yrkar på 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Solatum Hus & Hem AB brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende städtjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-03-10
(1962-14E)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets ansökan och dömer Solatum Hus & Hem AB till 70 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Chalmers tekniska högskola

2014-04-02
(dnr 217/2014)
Konkurrensverket yrkar på 28 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Chalmers tekniska högskola brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende köp av arbetskläder, arbetsskor och skyddsprodukter trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2014-04-24
(3749-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Chalmers tekniska högskola att betala 28 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Nyköpings kommun

2014-03-05 
(dnr 173/2014)
Konkurrensverket yrkar på 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Nyköpings kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende en utförandeentreprenad i Nyköpings hamn trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2014-05-06
(1505-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Nyköpings kommun att betala 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2014-08-20
(1686-14)
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom står därmed fast.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-09-30
(4860-14)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. 

Lunds kommun

2014-01-22
(dnr 709/2013)
Konkurrensverket yrkar på 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lunds kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende livsmedelsleveranser utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-03-24
(758-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Lunds kommun att betala 250 000 kronor i upphandlinsskadeavgift.

Kammarrätten
2014-12-18
(2055-14)
Kammarrätten avslår överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-05-26
(143-15)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.

Obligatoriska ansökningar:  2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011

Senast uppdaterad: