Obligatoriska ansökningar

Här kan du ta del av Konkurrensverkets samtliga obligatoriska ansökningar om upphandlingsskadeavgift. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Obligatoriska ansökningar: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

2021

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet  Konkurrensverket  Domstol

Sundbybergs stads kommun

2021-01-29
(dnr 75/2021)
Konkurrensverket yrkar på 280 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sundbybergs stad brutit mot LOU genom att ingå avtal om lokalvård utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades. Avtalet fick bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

Inte avgjort ännu.

Ystads kommun

2021-01-29
(dnr 74/2021)
Konkurrensverket yrkar på 90 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.
Enligt Konkurrensverket har Ystads kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende skolskjuts trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Inte avgjort ännu.

 

2020

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet  Konkurrensverket  Domstol

Maskinell dosdispensering och dosexpediering av läkemedel för öppenvård

2020-09-30
(dnr 554/2020 Västra Götalandsregionen)
(dnr 553/2020 Region Halland)
Konkurrensverket yrkar på 20 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har regionen brutit mot LOU genom att förlänga ett avtal mellan regionen och Apoteket AB. Förvaltningsrätten i Göteborg har i mål nr 15983-19 om överprövning av giltigheten av avtalet fastställt att avtalet får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, trots att förutsättningarna för ogiltighet varit uppfyllda.

Förvaltningsrätten
2020-11-25
(12649-20 Västra Götalandsregionen)
(12651-20 Region Halland)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Västra Götalandsregionen och Region Halland ska vardera betala en upphandlingsskadeavgift om 20 000 kronor. 

Ramavtalsupphandling av fast och mobil telefoni

Staffanstorps Centrum AB
Dnr 294/2020, 295/2020, 296/2020, 297/2020, 298/2020, 299/2020, 300/2020, 301/2020, 302/2020, 303/2020, 304/2020, 305/2020, 306/2020, 307/2020, 308/2020, 309/2020

2020-06-08
(dnr 294–309/2020)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor per motpart i upphandlingsskadeavgift. Förvaltningsrätten i Malmö fastslog den 19 juni 2018 att avtalen hade varit otillåtna direktupphandlingar men beslutade att de skulle få bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Kammarrätten i Jönköping meddelade också senare i en dom att avtalet får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, trots att förutsättningarna för ogiltighet varit uppfyllda. Konkurrensverket ska hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift bland annat i de fall som anges i 21 kap. 1 § 2 LOU (21 kap. 2 § LOU). Det är fråga om en skyldighet för Konkurrensverket att ansöka om en sådan avgift. 

Förvaltningsrätten
2020-08-10
(6957-20 – 6964-20 och 6966-20 – 6973-20)
Förvaltningsrätten avslår ansökningarna. 

Västtrafik AB

2020-06-23
(dnr 373/2020)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västtrafik AB brutit mot LOU genom att ingå avtal trots att förvaltningsrätten i ett interimistiskt beslut förordnat att avtalet inte fick fullgöras. Förvaltningsrätten i Jönköping meddelade senare i en dom att avtalet får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, trots att förutsättningarna för ogiltighet varit uppfyllda.

 

Förvaltningsrätten
2020-09-28
(3682-20)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Västtrafik AB ska betala en upphandlingsskadeavgift om 10 000 kronor.

Trelleborgs kommun

2020-04-24
(dnr 253/2020
)
Konkurrensverket yrkar på 60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Trelleborgs kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende mattransporter trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2020-08-31
(5032-20)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Trelleorgs kommun ska betala en upphandlingsavgift om 60 000 kronor.

2019

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet  Konkurrensverket  Domstol

Örebro kommun

2019-09-02
(dnr 528/2019)
Konkurrensverket yrkar på 15 000 kronor i upphandlingsskadestånd. Enligt Konkurrensverket har Örebro kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om skoldatorer utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades. Avtalet fick bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

Förvaltningsrätten
2020-07-28
(4754-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Örebro kommun ska betala upphandlingsskadeavgift om 15 000 kr.

Lerum Energi AB

2019-05-24
(dnr 369/2019)
Konkurrensverket yrkar på 60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lerum Energi AB brutit mot LUF genom att ingå avtal avseende kabel trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2019-09-10
(6437-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Lerum Energi AB att betala 60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kungälv Energi AB

2019-05-24
(dnr 368/2019)
Konkurrensverket yrkar på 30 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Kungälv Energi AB brutit mot LUF genom att ingå avtal avseende kabel trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2019-09-10
(6438-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Kungälv Energi AB att betala 30 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Härryda Energi AB

2019-05-24
(dnr 367/2019)
Konkurrensverket yrkar på 20 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Härryda Energi AB brutit mot LUF genom att ingå avtal avseende kabel trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2019-09-10
(6435-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Härryda Energi AB att betala 20 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ale El Ekonomisk Förening

2019-05-24
(dnr 366/2019)
Konkurrensverket yrkar på 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Ale El Ekonomisk Förening brutit mot LUF genom att ingå avtal avseende kabel trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2019-09-10
(6434-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Ale El Ekonomisk Förening att betala 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Västra Götalandsregionen

2019-05-24
(dnr 365/2019)
Konkurrensverket yrkar på 1 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västra Götalandsregionen brutit mot LOU genom att bryta mot den förlängda avtalsspärren samt anta ett anbud som inte uppfyllde samtliga obligatoriska krav vilket ledde till skada för leverantören. Avtalet fick bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

 

Förvaltningsrätten
 2019-10-01
(6436-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Västra Götalandsregionen att betala 1 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2020-05-18
(5806-19)
Kammarrätten bifaller delvis Konkurrensverkets ansökan och dömer Västra Götalandsregionen att betala 800 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

2018

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet  Konkurrensverket  Domstol

Stockholm läns landsting

2018-12-20
(dnr 705/2018)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting brutit mot LUF genom att ingå avtal avseende köp av drift och underhåll av spärrar och spärrluckor.

Förvaltningsrätten
(28845-18)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan.

 Fabs AB

 2018-06-14
(dnr 326/2018)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Fabs AB brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende service av storköksutrustning trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2018-11-12
(6975-18)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan.

 Alingsåshem AB

2018-06-17
(dnr 325/2018)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Alingsåshem AB brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende reparation och service av storköksutrustning trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2018-11-12
(6974-18)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan.

Danderyds sjukhus AB

2018-05-29
(dnr 328/2018)
Konkurrensverket yrkar på
100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Danderyds sjukhus brutit mot LOU genom att ingå avtal om städtjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-06-14
(12257-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Danderyds sjukhus att betala 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

 Enköpings kommun

2018-05-26
(dnr 273/2018)
Konkurrensverket yrkar på
150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Enköpings kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om taxitjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-09-28
(2540-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Enköpings kommun att betala 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag

2018-04-26
(dnr 271/2018)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende hantverkstjänster trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2018-06-13
(4892-18)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan (ringa fall).

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

2018-03-01 
(dnr 160/2018)
Konkurrensverket yrkar på
1 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Kommunaförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har brutit mot LOU genom att ingå avtal om samhällsbetalda resor och transporter trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2019-06-04
(927-18 E)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets ansökan och dömer Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län att betala 700 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Got Event AB
Artikel

2018-02-22
(dnr 141/2018)
Konkurrensverket yrkar på 
550 000 kronor i
upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Got Event AB brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende värdskap för EM i ridsport 2017 utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-09-04
(1438-18)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets ansökan och dömer Got Event AB att betala 450 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2018-10-22
(2756-18)
Konkurrensverket överklagade till Kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen
2019-05-10
(6015-18)
Konkurrensverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd.

2017

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet 

 Konkurrensverket

 Domstol

Örebro kommun

2017-12-14
(dnr 670/2017)
Konkurrensverket yrkar på 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Örebro kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal gällande köp av produktionsbyråtjänster trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2018-04-23
(5667-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Örebro kommun att betala 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

2017-12-14
(dnr 669/2017)
Konkurrensverket yrkar på 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län brutit mot LOU genom att ingå avtal om samhällsbetalda resor och transporter utan föregående anonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2019-03-11
(5090-17E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län att betala 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Nybro kommun

2017-11-20
(dnr 585/2017)
Konkurrensverket yrkar på 20 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Nybro kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende skrivare och multifunktionsskrivare med tillhörande tjänster trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2018-01-17
(4619-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Nybro kommun att betala 20 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms stad

 2017-09-29
(dnr 482/2017)
Konkurrensverket yrkar på 2 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms stad brutit mot LOU genom att ingå avtal om persontransporter utan föregående anonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-03-27
(22458-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Stockholms stad att betala 2 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Folktandvården i Stockholms län AB

2017-06-09
(dnr 339/2017)
Konkurrensverket yrkar på 300 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Folktandvården i Stockholms län AB brutit mot LOU genom att ingå avtal om anestesitjänster utan föregående anonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-09-26
(13487-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Folktandvården i Stockholms län AB att betala 300 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.


Polismyndigheten

2017-05-24
(dnr 296/2017)
Konkurrensverket yrkar på 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Polismyndigheten brutit mot LUFS genom att ingå avtal om skyddsvästar utan föregående anonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-02-09
(12418-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Polismyndigheten att betala 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Eksjöbostäder

2017-05-17
(dnr 278/2017)
Konkurrensverket yrkar på 15 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Eksjöbostäder brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende renovering av kvarteret "Linjalen" trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2017-06-13
(2398-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Eksjöbostäder att betala 15 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Skara kommun

2017-04-27
(dnr 234-2017)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Skara kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende skolskjuts utan föregående anonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-06-12
(2070-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Skara kommun att betala 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Trafikverket

2017-04-06  
(dnr 200/2017)
Konkurrensverket yrkar på 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Trafikverket brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende vägunderhåll utan föregående anonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-06-16
(1481-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Trafikverket att betala 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms läns landsting

 2017-03-23
(dnr 170/2017, dnr 169/2017)
Konkurrensverket yrkar på 30 000  resp. 300 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting brutit mot LOU genom att ingå avtal om färjetrafik i Stockholms skärgård utan föregående anonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-10-06
(7104-17, 7105-17)
Förvaltningsrätten avvisar ansökningarna.

Kammarrätten
2018-03-29
(6457-17, 6459-17)
Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut och visar målen åter till förvaltningsrätten för prövning i sak.

Förvaltningsrätten
2019-01-25
(7668-18, 7672-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökningar och beslutar att Stockholms läns landsting ska betala upphandlingsskadeavgifter om 30 000 respektive 300 000 kronor.

Karolinska universitetssjukhuset

 2017-01-25
(dnr 45/2017)
Konkurrensverket yrkar på 30 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Karolinska universitetssjukhuset brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om avseende förrådssystem för förbrukningsmaterial utan föregående anonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-04-10
(2262-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Karolinska Universitetssjukhuset ska betala en upphandlingsskadeavgift om 30 000 kronor.


2016

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet  

 Konkurrensverket

 Domstol

Swedavia Airport Telecom AB

2016-11-09
(dnr 627/2016)
Konkurrensverket yrkar på 3 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Swedavia Airport Telecom AB brutit mot LUF genom att ingå avtal om inköp av ett markradiosystem avsett för flygplatser utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-06-09
(5785-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Swedavia Airport Telecom AB att betala 3 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms stad

2016-09-07
(dnr 516/2016)
Konkurrensverket yrkar på 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholm stad brutit mot LOU genom att ingå avtal om skolskjuts för elever med funktionsnedsättning i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-02-14
(19235-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Stockholms stad 
att betala 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.


2015

Upphandlande myndighet/upphandlande enhet  Konkurrensverket  Domstol

Polismyndigheten
Pressmeddelande

 

2015-12-11
(dnr 792/2015)
Konkurrensverket yrkar på 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Polismyndigheten brutit mot LUFS genom att ingå avtal om köp av skyddsvästar utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-05-09
(26813-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Polismyndigheten att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Västra Götalandsregionen

2015-06-26
(dnr 479/2015)
Konkurrensverket yrkar på 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västra Götalandsregionen brutit mot LOU genom att ingå avtal med apotek avseende tjänsten att dosdispensera läkemedel utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-09-29
(6705-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Västra Götalandsregionen att betala 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.


2014

Upphandlande myndighet/upphandlande enhet Konkurrensverket Domstol

Åsele kommun

2014-10-01
(dnr 601/2014)
Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten beslutar att upphandlingsskadeavgift inte ska utgå.

Förvaltningsrätten
2014-10-06
(1617-14)
Förvaltningsrätten avvisar Konkurrensverkets ansökan.

Solatum Hus & Hem AB

 2014-06-26
(dnr 457/2014)
Konkurrensverket yrkar på 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Solatum Hus & Hem AB brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende städtjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-03-10
(1962-14E)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets ansökan och dömer Solatum Hus & Hem AB till 70 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Chalmers tekniska högskola

2014-04-02
(dnr 217/2014)
Konkurrensverket yrkar på 28 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Chalmers tekniska högskola brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende köp av arbetskläder, arbetsskor och skyddsprodukter trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2014-04-24
(3749-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Chalmers tekniska högskola att betala 28 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Nyköpings kommun

2014-03-05 
(dnr 173/2014)
Konkurrensverket yrkar på 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Nyköpings kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende en utförandeentreprenad i Nyköpings hamn trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2014-05-06
(1505-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Nyköpings kommun att betala 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2014-08-20
(1686-14)
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom står därmed fast.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-09-30
(4860-14)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. 

Lunds kommun

2014-01-22
(dnr 709/2013)
Konkurrensverket yrkar på 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lunds kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende livsmedelsleveranser utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-03-24
(758-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Lunds kommun att betala 250 000 kronor i upphandlinsskadeavgift.

Kammarrätten
2014-12-18
(2055-14)
Kammarrätten avslår överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-05-26
(143-15)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.

2013

Upphandlande myndighet/upphandlande enhet Konkurrensverket Domstol

Polismyndigheten i Skåne

2013-11-18
(dnr 636/2013)
Konkurrensverket yrkar på 75 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Polismyndigheten i Skåne brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende levereans av pallröntgen utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-12-17
(11534-13)
Förvaltningsrätten bifallar Konkurrensverkets ansökan och dömer Polismyndigheten i Skåne att betala 75 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Region Gotland

2013-09-05
(dnr 462/2013)
Konkurrensverket yrkar på 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Gotland brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende regionens löpande behov av livsmedel utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-05-15
(21214-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Region Gotland att betala 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2014-09-19
(4062-14)
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom står därmed fast.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-10-29
(5413-14)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarättens dom står därmed fast.

Trollhättans kommun

2013-04-23
(dnr 253/2013)
Konkurrensverket yrkar på 36 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Trollhättans kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende GPS-utrustning med tillhörande tjänster trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2013-06-11
(4631-13E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift och dömer Trollhättans kommun att betala 36 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-12-18
(4201-13)
Kammarrätten avslår överklagandet. Förvaltningsrättens dom står därmed fast.

Post- och telestyrelsen

2013-03-04
(dnr 101/2013)
Konkurrensverket yrkar på 75 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Post- och telestyrelsen brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-06-26
(5250-13)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets ansökan och dömer Post- och telestyrelsen att betala 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

2012

Upphandlande myndighet/upphandlande enhet Konkurrensverket Domstol

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2012-12-06
(dnr 688/2012)
Konkurrensverket yrkar på 1 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende alarmering utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-07-17
(5156-12E)
Förvaltningsrätten bifallar Konkurrensverkets ansökan och dömer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att betala 1 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2014-12-02
(4915-13)
Kammarrätten avslår överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-03-16
(6888-14)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Landstinget Kronoberg

2012-09-05
(dnr 462/2012)
Konkurrensverket yrkar på 18 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Landstinget Kronoberg brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende leveranser av hörapparater utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-04-08
(3238-12)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Landstinget Blekinge

2012-09-05
(dnr 463/2012)
Konkurrensverket yrkar på 20 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Landstinget Blekinge brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende leveranser av hörapparater utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-04-08
(3239-12)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-09-12
(1270-13)
Kammarrätten avslår överklagandet.

Landstinget Halland

2012-09-05
(dnr 464/2012)
Konkurrensverket yrkar på 30 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Landstinget Halland brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende leveranser av hörapparater utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten i Göteborg
2012-09-10
(10778-12E)
Förvaltningsrätten i Götebrog lämnar över målet till Förvaltningsrätten i Växjö för vidare handläggning.

Förvaltningsrätten i Växjö
2013-04-08
(3273-12)
Förvaltningsrätten i Växjö avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2012-09-12
(1271-13)
Kammarrätten avslår Konkurrensverkets överklagan.

Länstrafiken Örebro AB
Pressmeddelande

2012-06-28
(dnr 394/2012)
Konkurrensverket yrkar på 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Länstrafiken Örebro AB brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende utförande av tjänster i en betalningscentral för samhällsbetalda transporter utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-09-06
(2670-12E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Länsstrafiken Örebro AB att betala 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2014-02-26
(5703-13)
Kammarrätten avslår överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-10-21
(1633-14)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.

Forshaga kommun

2012-03-14
(dnr 134/2012)
Konkurrensverket yrkar på 50 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Forshaga kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende livsmedel utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-10-31
(1069-1073-12E) Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Forshaga kommun att betala 50 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-06-28
(8363-8367-12)
Kammarrätten avslår överklagandena.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-06-30
(5117-5121-13)
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver Förvaltningsrätten och Kammarättens domar och avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadavgift.

Grums kommun

2012-03-14
(dnr 144/2012)
Konkurrensverket yrkar på 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Grums kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende livsmedel utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-10-31
(1069-1073-12E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Grums kommun att betala 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-06-28
(8363-8367-12)
Kammarrätten avslår överklagandena.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-06-30
(5117-5121-13)
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver Förvaltningsrätten och Kammarättens domar och avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadavgift.

 

 

Hagfors kommun

2012-03-14
(dnr 145/2012 )
Konkurrensverket yrkar på 60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Hagfors kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende livsmedel utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-10-31
(1069-1073-12E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Hagfors kommun att betala 60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-06-28
(8363-8367-12)
Kammarrätten avslår överklagandena.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-06-30
(5117-5121-13)
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver Förvaltningsrätten och Kammarättens domar och avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadavgift.

Kils kommun

2012-03-14
(dnr 146/2012) Konkurrensverket yrkar på 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Kils kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende livsmedel utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-10-31
(1069-1073-12E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Kils kommun att betala 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-06-28
(8363-8367-12)
Kammarrätten avslår överklagandena.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-06-30
(5117-5121-13)
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver Förvaltningsrätten och Kammarättens domar och avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadavgift.

Munkfors kommun

2012-03-14 
(dnr 147/2012)
Konkurrensverket yrkar på 20 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Munkfors kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende livsmedel utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-1031
(1069-1073-12E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Munkfors kommun att betala 20 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-06-28
(8363-8367-12)
Kammarrätten avslår överklagandena.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-06-30
(5117-5121-13)
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver Förvaltningsrätten och Kammarättens domar och avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadavgift.

Danderyds kommun

 2012-02-20
(dnr 70/2012)
Konkurrensverket yrkar på 120 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Danderyds kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende fastighetsdrift trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-09-12
(3694-12)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Danderyds kommun att betala 120 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2012-12-14
(7009-12)
Kammarrätten instämmer i Förvaltningsrättens bedömning och avslår därför ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2013-02-01
(7225-12)
Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.

Fastighets AB Förvaltaren

2012-02-09
(dnr 47/2012)
Konkurrensverket yrkar på 140 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Fastighets AB Förvaltaren brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende markskötsel trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-06-05
(2841-12)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Fastighets AB Förvaltaren att betala 140 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

2011

Upphandlande myndighet/upphandlande enhet Konkurrensverket Domstol

Sjöbo kommun

2011-12-16
(dnr 766/2011)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sjöbo kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende en samordnad upphandling av livsmedel trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-02-01
(11910-11E)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverket ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Sydskånska gymnasieförbundet

2011-12-16 
(dnr 771/2011)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sydskånska gymnasieförbundet brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende en samordnad upphandling av livsmedel trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-02-01
(11913-11E)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverket ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Skurups kommun

2011-12-16
(dnr 770/2011)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Skurups kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende en samordnad upphandling av livsmedel trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-02-01
(11912-11E)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverket ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Ystads kommun

2011-12-16
(dnr 769/2011)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Ystads kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende en samordnad upphandling av livsmedel trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-02-01
(11911-11E)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverket ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Simrishamns kommun

 2011-12-16
(dnr 767/2011)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Simrishamn kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende en samordnad upphandling av livsmedel trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-02-01
(11909-11E)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverket ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Tomelilla kommun

2011-12-16
(dnr 768/2011)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Tomelilla kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende en samordnad upphandling av livsmedel trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-02-01
(11914-11E)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverket ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Tornberget Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge
Pressmeddelande

2011-10-06
(dnr 605/2011
Konkurrensverket yrkar på 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende städtjänster för skollokaler och förskolelokaler trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-02-01
(11984-11)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge att betala 68 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Sjöfartsverket
Pressmeddelande

2011-10-06
(dnr 606/2011)
Konkurrensverket yrkar på 1 800 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sjöfartsverket brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende renoveringsarbete av en sjötransportled för yrkes- och fritidstrafik i Västergötland utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten i Linköping
2011-10-25
(6232-11)
Förvaltningsrätten överlämnar målet till Förvaltningsrätten i Jönköping och avskriver målet från vidare handläggning.

Förvaltningsrätten i Jönköping
2012-02-01
(5355-11)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer Sjöfartsverket att betala 1 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2012-06-13
(635-12)
Kammarrätten upphäver  Förvaltningsrättens dom och avslår Konkurrensverkets ansökan om  upphandlingsskadeavgift.   

Högsta förvaltningsdomstolen
2012-12-12
(3632-12)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står fast.


Till sidans topp