Obligatoriska ansökningar 2017

Här kan du ta del av de obligatoriska ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2017. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Obligatoriska ansökningar: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet 

 Konkurrensverket

 Domstol

Örebro kommun

2017-12-14
(dnr 670/2017)
Konkurrensverket yrkar på 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Örebro kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal gällande köp av produktionsbyråtjänster trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2018-04-23
(5667-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Örebro kommun att betala 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

2017-12-14
(dnr 669/2017)
Konkurrensverket yrkar på 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län brutit mot LOU genom att ingå avtal om samhällsbetalda resor och transporter utan föregående anonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2019-03-11
(5090-17E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län att betala 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Nybro kommun

2017-11-20
(dnr 585/2017)
Konkurrensverket yrkar på 20 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Nybro kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende skrivare och multifunktionsskrivare med tillhörande tjänster trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2018-01-17
(4619-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Nybro kommun att betala 20 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms stad

 2017-09-29
(dnr 482/2017)
Konkurrensverket yrkar på 2 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms stad brutit mot LOU genom att ingå avtal om persontransporter utan föregående anonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-03-27
(22458-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Stockholms stad att betala 2 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Folktandvården i Stockholms län AB

2017-06-09
(dnr 339/2017)
Konkurrensverket yrkar på 300 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Folktandvården i Stockholms län AB brutit mot LOU genom att ingå avtal om anestesitjänster utan föregående anonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-09-26
(13487-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Folktandvården i Stockholms län AB att betala 300 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.


Polismyndigheten

2017-05-24
(dnr 296/2017)
Konkurrensverket yrkar på 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Polismyndigheten brutit mot LUFS genom att ingå avtal om skyddsvästar utan föregående anonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-02-09
(12418-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Polismyndigheten att betala 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Eksjöbostäder

2017-05-17
(dnr 278/2017)
Konkurrensverket yrkar på 15 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Eksjöbostäder brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende renovering av kvarteret "Linjalen" trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2017-06-13
(2398-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Eksjöbostäder att betala 15 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Skara kommun

2017-04-27
(dnr 234-2017)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Skara kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende skolskjuts utan föregående anonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-06-12
(2070-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Skara kommun att betala 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Trafikverket

2017-04-06  
(dnr 200/2017)
Konkurrensverket yrkar på 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Trafikverket brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende vägunderhåll utan föregående anonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-06-16
(1481-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Trafikverket att betala 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms läns landsting

 2017-03-23
(dnr 170/2017, dnr 169/2017)
Konkurrensverket yrkar på 30 000  resp. 300 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting brutit mot LOU genom att ingå avtal om färjetrafik i Stockholms skärgård utan föregående anonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-10-06
(7104-17, 7105-17)
Förvaltningsrätten avvisar ansökningarna.

Kammarrätten
2018-03-29
(6457-17, 6459-17)
Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut och visar målen åter till förvaltningsrätten för prövning i sak.

Högsta förvaltningsdomstolen
(2337-18, 2338-18)
Ej prövningstillstånd.

Förvaltningsrätten
2019-01-25
(7668-18, 7672-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökningar och beslutar att Stockholms läns landsting ska betala upphandlingsskadeavgifter om 30 000 respektive 300 000 kronor.

Karolinska universitetssjukhuset

 2017-01-25
(dnr 45/2017)
Konkurrensverket yrkar på 30 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Karolinska universitetssjukhuset brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om avseende förrådssystem för förbrukningsmaterial utan föregående anonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-04-10
(2262-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Karolinska Universitetssjukhuset ska betala en upphandlingsskadeavgift om 30 000 kronor.

Obligatoriska ansökningar: 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Senast uppdaterad: