Obligatoriska ansökningar 2016

Här kan du ta del av de obligatoriska ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2016. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Obligatoriska ansökningar: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet  

 Konkurrensverket

 Domstol

Swedavia Airport Telecom AB

2016-11-09
(dnr 627/2016)
Konkurrensverket yrkar på 3 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Swedavia Airport Telecom AB brutit mot LUF genom att ingå avtal om inköp av ett markradiosystem avsett för flygplatser utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-06-09
(5785-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Swedavia Airport Telecom AB att betala 3 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms stad

2016-09-07
(dnr 516/2016)
Konkurrensverket yrkar på 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholm stad brutit mot LOU genom att ingå avtal om skolskjuts för elever med funktionsnedsättning i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-02-14
(19235-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Stockholms stad 
att betala 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Obligatoriska ansökningar: 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Senast uppdaterad: