Obligatoriska ansökningar 2015

Här kan du ta del av de obligatoriska ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2015. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Obligatoriska ansökningar: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Upphandlande myndighet/upphandlande enhet  Konkurrensverket  Domstol

Polismyndigheten
Pressmeddelande

 

2015-12-11
(dnr 792/2015)
Konkurrensverket yrkar på 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Polismyndigheten brutit mot LUFS genom att ingå avtal om köp av skyddsvästar utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-05-09
(26813-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Polismyndigheten att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Västra Götalandsregionen

2015-06-26
(dnr 479/2015)
Konkurrensverket yrkar på 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västra Götalandsregionen brutit mot LOU genom att ingå avtal med apotek avseende tjänsten att dosdispensera läkemedel utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-09-29
(6705-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Västra Götalandsregionen att betala 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Obligatoriska ansökningar: 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011

Senast uppdaterad: