Obligatoriska ansökningar 2013

Här kan du ta del av de obligatoriska ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2013. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Obligatoriska ansökningar: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Upphandlande myndighet/upphandlande enhet Konkurrensverket Domstol

Polismyndigheten i Skåne

2013-11-18
(dnr 636/2013)
Konkurrensverket yrkar på 75 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Polismyndigheten i Skåne brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende levereans av pallröntgen utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-12-17
(11534-13)
Förvaltningsrätten bifallar Konkurrensverkets ansökan och dömer Polismyndigheten i Skåne att betala 75 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Region Gotland

2013-09-05
(dnr 462/2013)
Konkurrensverket yrkar på 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Gotland brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende regionens löpande behov av livsmedel utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-05-15
(21214-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Region Gotland att betala 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2014-09-19
(4062-14)
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom står därmed fast.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-10-29
(5413-14)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarättens dom står därmed fast.

Trollhättans kommun

2013-04-23
(dnr 253/2013)
Konkurrensverket yrkar på 36 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Trollhättans kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende GPS-utrustning med tillhörande tjänster trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2013-06-11
(4631-13E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift och dömer Trollhättans kommun att betala 36 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-12-18
(4201-13)
Kammarrätten avslår överklagandet. Förvaltningsrättens dom står därmed fast.

Post- och telestyrelsen

2013-03-04
(dnr 101/2013)
Konkurrensverket yrkar på 75 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Post- och telestyrelsen brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-06-26
(5250-13)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets ansökan och dömer Post- och telestyrelsen att betala 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Obligatoriska ansökningar: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011

Senast uppdaterad: