Obligatoriska ansökningar 2012

Här kan du ta del av de obligatoriska ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2012. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Obligatoriska ansökningar: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Upphandlande myndighet/upphandlande enhet Konkurrensverket Domstol

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2012-12-06
(dnr 688/2012)
Konkurrensverket yrkar på 1 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende alarmering utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-07-17
(5156-12E)
Förvaltningsrätten bifallar Konkurrensverkets ansökan och dömer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att betala 1 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2014-12-02
(4915-13)
Kammarrätten avslår överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-03-16
(6888-14)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Landstinget Kronoberg

2012-09-05
(dnr 462/2012)
Konkurrensverket yrkar på 18 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Landstinget Kronoberg brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende leveranser av hörapparater utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-04-08
(3238-12)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Landstinget Blekinge

2012-09-05
(dnr 463/2012)
Konkurrensverket yrkar på 20 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Landstinget Blekinge brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende leveranser av hörapparater utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-04-08
(3239-12)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-09-12
(1270-13)
Kammarrätten avslår överklagandet.

Landstinget Halland

2012-09-05
(dnr 464/2012)
Konkurrensverket yrkar på 30 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Landstinget Halland brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende leveranser av hörapparater utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten i Göteborg
2012-09-10
(10778-12E)
Förvaltningsrätten i Götebrog lämnar över målet till Förvaltningsrätten i Växjö för vidare handläggning.

Förvaltningsrätten i Växjö
2013-04-08
(3273-12)
Förvaltningsrätten i Växjö avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2012-09-12
(1271-13)
Kammarrätten avslår Konkurrensverkets överklagan.

Länstrafiken Örebro AB
Pressmeddelande

2012-06-28
(dnr 394/2012)
Konkurrensverket yrkar på 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Länstrafiken Örebro AB brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende utförande av tjänster i en betalningscentral för samhällsbetalda transporter utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-09-06
(2670-12E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Länsstrafiken Örebro AB att betala 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2014-02-26
(5703-13)
Kammarrätten avslår överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-10-21
(1633-14)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.

Forshaga kommun

2012-03-14
(dnr 134/2012)
Konkurrensverket yrkar på 50 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Forshaga kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende livsmedel utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-10-31
(1069-1073-12E) Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Forshaga kommun att betala 50 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-06-28
(8363-8367-12)
Kammarrätten avslår överklagandena.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-06-30
(5117-5121-13)
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver Förvaltningsrätten och Kammarättens domar och avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadavgift.

Grums kommun

2012-03-14
(dnr 144/2012)
Konkurrensverket yrkar på 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Grums kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende livsmedel utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-10-31
(1069-1073-12E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Grums kommun att betala 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-06-28
(8363-8367-12)
Kammarrätten avslår överklagandena.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-06-30
(5117-5121-13)
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver Förvaltningsrätten och Kammarättens domar och avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadavgift.

 

 

Hagfors kommun

2012-03-14
(dnr 145/2012 )
Konkurrensverket yrkar på 60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Hagfors kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende livsmedel utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-10-31
(1069-1073-12E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Hagfors kommun att betala 60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-06-28
(8363-8367-12)
Kammarrätten avslår överklagandena.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-06-30
(5117-5121-13)
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver Förvaltningsrätten och Kammarättens domar och avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadavgift.

Kils kommun

2012-03-14
(dnr 146/2012) Konkurrensverket yrkar på 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Kils kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende livsmedel utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-10-31
(1069-1073-12E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Kils kommun att betala 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-06-28
(8363-8367-12)
Kammarrätten avslår överklagandena.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-06-30
(5117-5121-13)
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver Förvaltningsrätten och Kammarättens domar och avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadavgift.

Munkfors kommun

2012-03-14 
(dnr 147/2012)
Konkurrensverket yrkar på 20 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Munkfors kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende livsmedel utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-1031
(1069-1073-12E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Munkfors kommun att betala 20 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-06-28
(8363-8367-12)
Kammarrätten avslår överklagandena.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-06-30
(5117-5121-13)
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver Förvaltningsrätten och Kammarättens domar och avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadavgift.

Danderyds kommun

 2012-02-20
(dnr 70/2012)
Konkurrensverket yrkar på 120 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Danderyds kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende fastighetsdrift trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-09-12
(3694-12)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Danderyds kommun att betala 120 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2012-12-14
(7009-12)
Kammarrätten instämmer i Förvaltningsrättens bedömning och avslår därför ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2013-02-01
(7225-12)
Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.

Fastighets AB Förvaltaren

2012-02-09
(dnr 47/2012)
Konkurrensverket yrkar på 140 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Fastighets AB Förvaltaren brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende markskötsel trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-06-05
(2841-12)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Fastighets AB Förvaltaren att betala 140 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Obligatoriska ansökningar: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011

Senast uppdaterad: