Obligatoriska ansökningar 2011

Här kan du ta del av de obligatoriska ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2011. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Obligatoriska ansökningar: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Upphandlande myndighet/upphandlande enhet Konkurrensverket Domstol

Sjöbo kommun

2011-12-16
(dnr 766/2011)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sjöbo kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende en samordnad upphandling av livsmedel trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-02-01
(11910-11E)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverket ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Sydskånska gymnasieförbundet

2011-12-16 
(dnr 771/2011)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sydskånska gymnasieförbundet brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende en samordnad upphandling av livsmedel trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-02-01
(11913-11E)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverket ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Skurups kommun

2011-12-16
(dnr 770/2011)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Skurups kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende en samordnad upphandling av livsmedel trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-02-01
(11912-11E)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverket ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Ystads kommun

2011-12-16
(dnr 769/2011)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Ystads kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende en samordnad upphandling av livsmedel trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-02-01
(11911-11E)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverket ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Simrishamns kommun

 2011-12-16
(dnr 767/2011)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Simrishamn kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende en samordnad upphandling av livsmedel trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-02-01
(11909-11E)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverket ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Tomelilla kommun

2011-12-16
(dnr 768/2011)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Tomelilla kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende en samordnad upphandling av livsmedel trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-02-01
(11914-11E)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverket ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Tornberget Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge
Pressmeddelande

2011-10-06
(dnr 605/2011
Konkurrensverket yrkar på 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende städtjänster för skollokaler och förskolelokaler trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2012-02-01
(11984-11)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge att betala 68 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Sjöfartsverket
Pressmeddelande

2011-10-06
(dnr 606/2011)
Konkurrensverket yrkar på 1 800 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sjöfartsverket brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende renoveringsarbete av en sjötransportled för yrkes- och fritidstrafik i Västergötland utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten i Linköping
2011-10-25
(6232-11)
Förvaltningsrätten överlämnar målet till Förvaltningsrätten i Jönköping och avskriver målet från vidare handläggning.

Förvaltningsrätten i Jönköping
2012-02-01
(5355-11)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer Sjöfartsverket att betala 1 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2012-06-13
(635-12)
Kammarrätten upphäver  Förvaltningsrättens dom och avslår Konkurrensverkets ansökan om  upphandlingsskadeavgift.   

Högsta förvaltningsdomstolen
2012-12-12
(3632-12)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står fast.

Obligatoriska ansökningar: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Senast uppdaterad: