Obligatoriska ansökningar 2019

Här kan du ta del av de obligatoriska ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2019. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Obligatoriska ansökningar: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet  Konkurrensverket  Domstol

 Örebro kommun

2019-09-02
(dnr 528/2019)
Konkurrensverket yrkar på 15 000 kronor i upphandlingsskadestånd. Enligt Konkurrensverket har Örebro kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om skoldatorer utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades. Avtalet fick bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

Förvaltningsrätten
2020-07-28
(4754-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Örebro kommun ska betala upphandlingsskadeavgift om 15 000 kr.

Lerum Energi AB

2019-05-24
(dnr 369/2019)
Konkurrensverket yrkar på 60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lerum Energi AB brutit mot LUF genom att ingå avtal avseende kabel trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2019-09-10
(6437-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Lerum Energi AB att betala 60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kungälv Energi AB

2019-05-24
(dnr 368/2019)
Konkurrensverket yrkar på 30 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Kungälv Energi AB brutit mot LUF genom att ingå avtal avseende kabel trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2019-09-10
(6438-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Kungälv Energi AB att betala 30 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Härryda Energi AB

2019-05-24
(dnr 367/2019)
Konkurrensverket yrkar på 20 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Härryda Energi AB brutit mot LUF genom att ingå avtal avseende kabel trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2019-09-10
(6435-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Härryda Energi AB att betala 20 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ale El Ekonomisk Förening

2019-05-24
(dnr 366/2019)
Konkurrensverket yrkar på 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Ale El Ekonomisk Förening brutit mot LUF genom att ingå avtal avseende kabel trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2019-09-10
(6434-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Ale El Ekonomisk Förening att betala 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Västra Götalandsregionen

2019-05-24
(dnr 365/2019)
Konkurrensverket yrkar på 1 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västra Götalandsregionen brutit mot LOU genom att bryta mot den förlängda avtalsspärren samt anta ett anbud som inte uppfyllde samtliga obligatoriska krav vilket ledde till skada för leverantören. Avtalet fick bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

 

Förvaltningsrätten 
2019-10-01
(6436-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Västra Götalandsregionen att betala 1 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2020-05-18
(5806-19)
Kammarrätten bifaller delvis Konkurrensverkets ansökan och dömer Västra Götalandsregionen att betala 800 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Obligatoriska ansökningar: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Senast uppdaterad: