Obligatoriska ansökningar 2018

Här kan du ta del av de obligatoriska ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2018. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Obligatoriska ansökningar: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet  Konkurrensverket  Domstol

Stockholm läns landsting

2018-12-20
(dnr 705/2018)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting brutit mot LUF genom att ingå avtal avseende köp av drift och underhåll av spärrar och spärrluckor.

Förvaltningsrätten
(28845-18)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan.

 Fabs AB

2018-06-14
(dnr 326/2018)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Fabs AB brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende service av storköksutrustning trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2018-11-12
(6975-18)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan.

 Alingsåshem AB

 2018-06-17
(dnr 325/2018)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Alingsåshem AB brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende reparation och service av storköksutrustning trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2018-11-12
(6974-18)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan.

Danderyds sjukhus AB

2018-05-29
(dnr 328/2018)
Konkurrensverket yrkar på
100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Danderyds sjukhus brutit mot LOU genom att ingå avtal om städtjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-06-14
(12257-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Danderyds sjukhus att betala 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

 Enköpings kommun

2018-05-26
(dnr 273/2018)
Konkurrensverket yrkar på
150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Enköpings kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om taxitjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-09-28
(2540-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Enköpings kommun att betala 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag

2018-04-26
(dnr 271/2018)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende hantverkstjänster trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2018-06-13
(4892-18)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan (ringa fall).

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

2018-03-01 
(dnr 160/2018)
Konkurrensverket yrkar på
1 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har brutit mot LOU genom att ingå avtal om samhällsbetalda resor och transporter trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2019-06-04
(927-18 E)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets ansökan och dömer Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län att betala 700 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Got Event AB
Artikel

2018-02-22
(dnr 141/2018)
Konkurrensverket yrkar på 
550 000 kronor i
upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Got Event AB brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende värdskap för EM i ridsport 2017 utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-09-04
(1438-18)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets ansökan och dömer Got Event AB att betala 450 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2018-10-22
(2756-18)
Konkurrensverket överklagade till Kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen
2019-05-10
(6015-18)
Konkurrensverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd.

Obligatoriska ansökningar:  2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Senast uppdaterad: