Ansökningar på eget initiativ, 2014

Här kan du ta del av de frivilliga ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2014. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet
Konkurrensverket
Domstol

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2014-12-19
(Dnr 852/2014)
Konkurrensverket yrkar på
350 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting brutit mot LOU genom att ingå avtal om bedrivande av lymfödemmottagning i öppen vård utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-10-19
(30818-4)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms läns landsting att betala 350 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Bergs Tingslags Elektriska AB 
Pressmeddelande

2014-12-19
(Dnr 853/2014)
Konkurrensverket yrkar på
550 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Bergs Tingslags Elektriska brutit mot LOU genom att ingå avtal om grävtjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-03-17
(4235-14E)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer Bergs Tingslags Elektriska att betala 480 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg
Pressmeddelande

2014-12-12
(Dnr 833/2014)
Konkurrensverket yrkar på
170 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har kommunalförbundet Inköp Gävleborg brutit mot LOU genom att ingå avtal om tryckeritjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-05-27
(6075-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer kommunalförbundet Inköp Gävleborg att betala 170 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2014-12-04
(Dnr 816/2014)
Konkurrensverket yrkar på
500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting brutit mot LOU genom att ingå avtal om plastikkirurgi utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-10-19
(29514-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms läns landsting att betala 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Mullsjö kommun
Pressmeddelande

2014-11-12
(Dnr 751 2014)
Konkurrensverket yrkar på
250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Mullsjö kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om lokalvård utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-02-16
(5406-14)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer Millsjö kommun att betala 210 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Akademiska hus AB
Pressmeddelande

2014-07-02
(Dnr 473/2014)
Konkurrensverket yrkar på
400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Akademiska hus brutit mot LOU genom att ingå avtal om byggentreprenad utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.
 

 

 

Förvaltningsrätten
2015-04-02
(7088-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Akademiska hus att betala 400 000 kronor.

Kammarrätten
2015-06-16
(7088-14)
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och avslår därför ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-06-21
(4104-15)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står fast.

Akademiska hus AB
Pressmeddelande

2014-07-02
(Dnr 474/2014)
Konkurrensverket yrkar på
200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Akademiska hus brutit mot LOU genom att ingå avtal om byggentreprenad utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-04-02
(7091-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Akademiska hus att betala 
200 000 kronor.

Kammarrätten
2015-06-16
(77091-14,)
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och avslår därför ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-06-21
(4105-15)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står fast.

Akademiska hus AB
Pressmeddelande

2014-07-02
(Dnr 475/2014)
Konkurrensverket yrkar på
125 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Akademiska hus brutit mot LOU genom att ingå avtal om byggentreprenad utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-04-02
(7093-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Akademiska hus att betala 125 000 kronor.

Kammarrätten
2015-06-16
(7093-14)
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och avslår därför ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-06-21
(4106-15)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står fast.

Akademiska hus AB
Pressmeddelande

2014-07-02
(Dnr 476/2014)
Konkurrensverket yrkar på
100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Akademiska hus brutit mot LOU genom att ingå avtal om markskötsel utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-04-02
(7095-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Akademiska hus att betala 100 000 kronor.

Kammarrätten
2015-06-16
(7095-14, )
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och avslår därför ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-06-21
(4107-15)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står fast.

Akademiska hus AB
Pressmeddelande

2014-07-02
(Dnr 477/2014)
Konkurrensverket yrkar på
80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Akademiska hus brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsultuppdrag i form av en pressansvarig utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-04-02
(7096-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Akademiska hus att betala 80 000 kronor.

Kammarrätten
2015-06-16
(7096-14)
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och avslår därför ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-06-21
(4108-15)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står fast.

Akademiska hus AB
Pressmeddelande

2014-07-02
(Dnr 478/2014)
Konkurrensverket yrkar på
70 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Akademiska hus brutit mot LOU genom att ingå avtal om takarbeten utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-04-02
(7098-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Akademiska hus att betala 70 000 kronor.

Kammarrätten
2015-06-16
(7098-14)
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och avslår därför ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-06-21
(4109-15)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står fast.

Malmö kommun
Pressmeddelande

2014-06-12
(Dnr 420/2014)
Konkurrensverket yrkar på
325 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Malmö stad har brutit mot LOU genom att ingå avtal om hyra av bygg- och anläggningsprodukter utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-07-09
(5830-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Malmö stad att betala 325 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2014-11-20
(4402-14)
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och avslår därför ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-09-29
(6649-14)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står fast.

Herrljunga kommun
Pressmeddelande

2014-05-22
(Dnr 364/2014)
Konkurrensverket yrkar på
65 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Herrljunga kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsulttjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-01-07
(2622-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Herrljunga kommun att betala 65 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Landstinget Kronoberg
Pressmeddelande

2014-02-05
(Dnr 65/2014)
Konkurrensverket yrkar på
200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har landstinget Kronoberg brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsulttjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-03-20
(386-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer landstinget Kronoberg att betala 185 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Eskilstuna kommun
Pressmeddelande


2014-01-30
(Dnr 64/2014)
Konkurrensverket yrkar på
225 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Eskilstuna kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om arrangemang av två festivaler utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-04-23
(589-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Eskilstuna kommun att betala 225 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011

Senast uppdaterad: