Ansökningar på eget initiativ, 2015

Här kan du ta del av de frivilliga ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2015. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet
Konkurrensverket Domstol

VafabMiljö kommunalförbund
Pressmeddelande

2015-12-17
(Dnr 797/2015)
Konkurrensverket yrkar på
10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har kommunalförbundet brutit mot LOU genom att ingå avtal om tillhandahållande av avfallstjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-03-19
(6658-15E)
Konkurrensverkets ansökan avslås.

Timrå kommun
Pressmeddelande

2015-12-14
(dnr 754/2015)
Konkurrensverket yrkar på
60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Timrå kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om köp av begagnade datorer utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-09-13
(4062-15E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer  Timrå kommun att betala 60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

 

Stockholms stad
Pressmeddelande

2015-11-18
(738/2015)
Konkurrensverket yrkar på
100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms stad brutit mot LOU genom att ingå avtal om bullerskyddsskärm utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-12-28
(24947-15)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer  Stockholms stad att betala 90 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2015-11-13
(729/2015)
Konkurrensverket yrkar på
750 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har landstinget brutit mot LOU genom att ingå avtal om barnortopedi utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-02-01
(24565-15)
Förvaltningsrätten bifaller  Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms läns landsting att betala 750 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms läns landsting
Artikel

2015-10-30
(705/29015)
Konkurrensverket yrkar på
270 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har landstinget brutit mot LOU genom att ingå avtal om höftartroskopier och om akuta knäskador utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-11-30
(23530-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer  Stockholms läns landsting att betala 270 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Karolinska universitetssjukhuset
Pressmeddelande

2015-09-29
(625/2015)
Konkurrensverket yrkar på
500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Karolinska universitetssjukhuset brutit mot LOU genom att ingå avtal om artroskopisk kirurgi för patienter som är 15 år eller yngre utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-05-27
(21027-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms läns landsting att betala 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2015-06-22
(416/2015)
Konkurrensverket yrkar på
10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har landstinget brutit mot LOU genom att ingå avtal om basal hemsjukvård avseende kvällar, nätter och helger utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-12-10
(13345-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms läns landsting att betala 10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms stad
Pressmeddelande

2015-06-10
(447/2015)
Konkurrensverket yrkar på
180 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms stad brutit mot LOU genom att ingå avtal om leverans och montering av bryggor m.m. utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-12-11
(12388-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer  Stockholms stad att betala 180 000  kronor i upphandlingsskadeavgift.

Södertälje kommun
Pressmeddelande

 2015-06-09
(449/2015)
Konkurrensverket yrkar på
2 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Södertälje kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om drift av vård - och omsorgsboenden utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-09-01
(12268-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Södertälje kommun att betala 2000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Artikel

2015-05-22
(380/2015)
Konkurrensverket yrkar på
200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Upplands-Bro Kommunfastigheter AB brutit mot LOU genom att ingå avtal om borrning för bergvärme och bergkyla utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-09-10
(10872-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Södertälje kommun att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Nykvarns kommun
Pressmeddelande

2015-04-24
(296/2015)
Konkurrensverket yrkar på
60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Nykvarns kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om asfaltsbeläggningsarbeten utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-09-07
(8584-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Nykvarns kommun att betala 60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Nykvarnbostäder
Pressmeddelande

2015-04-24
(297/2015)
Konkurrensverket yrkar på
110 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Nykvarnbostäder brutit mot LOU genom att ingå avtal om asfaltsbeläggningsarbeten utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-09-07
(8586-15)
Förvaltningsrätten biföll  Konkurrensverkets talan och dömer Nykvarnbostäder att betala 110 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Umeå kommun
Pressmeddelande

2015-03-20
(216/2015)
Konkurrensverket yrkar på
140 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Umeå kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om hårdvara för lagring av data utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-04-20
(417-15)
Förvaltningsrätten biföll  Konkurrensverkets talan och dömer Umeå kommun att betala 140 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Skellefteå Kommun
Pressmeddelande

2015-03-16
(196/2015)
Konkurrensverket yrkar på
140 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Skellefteå kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal med Umeå kommun om samverkan i en gemensam nämnd avseende IT-kapacitetstjänster. Avtalet medför att Skellefteå kommun anskaffar tjänster av Umeå kommun mot ersättning och omfattas därför av LOU:s tillämpningsområde.

Förvaltningsrätten
2016-04-20
(439-15)
Förvaltningsrätten biföll  Konkurrensverkets talan och dömer Skellefteå kommun att betala 140 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Lunds kommun
Pressmeddelande

2015-02-12
(109/2015)
Konkurrensverket yrkar på
250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lunds kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om maskindiskmedel och service av diskmaskiner utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-03-05
(1506-15)
Förvaltningsrätten biföll  Konkurrensverkets talan och dömer Lunds kommun att betala 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011

Senast uppdaterad: