Ansökningar på eget initiativ, 2020

Här kan du ta del av de frivilliga ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2020. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Upphandlande myndighet/

upphandlande enhet 

Konkurrensverket Domstol

Hedemora kommun

2020-12-21
(dnr 539/2020)
Konkurrensverket på 230 000 kronor i upp­hand­lings­skade­avgift. Enligt Konkur­rens­verket har Hedemora kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om socionom­tjänster utan föregående annonsering trots att för­ut­sätt­ningar för ett sådant agerande saknades.

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun

 2020-12-15
(dnr 718/2020)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal angående tjänsten boende med stöd utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2021-02-12
(15878-20)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun ska betala 10 000 000 kronor till staten i upphandlingsskadeavgift. 

Region Blekinge

2020-12-10
(dnr 701/2020)
Konkurrensverket yrkar på 960 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region blekinge brutit mot LOU genom att ingå avtal om tolktjänster utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Inte avgjort ännu.

Huddinge kommun

2020-10-19
(dnr 590/2020)
Konkurrensverket yrkar på 2 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Huddinge kommun brutit mot LOU genom att ingå två avtal om vinterväghållning för vintersäsongen 2019–2020 samt sandupptagning 2020 utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Inte avgjort ännu. 

Hallsbergs kommun

2020-10-15
(dnr 589/2020)
Konkurrensverket yrkar på 800 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Hallsbergs kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om ombyggnation av fastigheten Skördetröskan 4 utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Inte avgjort ännu. 

Örebro kommun

2020-09-24
(dnr 527/2020)
Konkurrensverket yrkar på 145 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Örebro kommun brutit mot LOU genom att sluta avtal om parkeringsautomater utan föregående annonsering. Eftersom förutsättningarna för att sluta avtal utan föregående annonsering saknades utgör avtalet en otillåten direktupphandling.

 

Inte avgjort ännu. 

Nynäshamns kommun

2020-06-23
(dnr 374/2020)
Konkurrensverket yrkar på 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Nynäshamns kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal med Vaktberget Fastigheter AB utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2021-01-26
(13760-20)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Nynäshamns kommun ska betala 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.


 

Örebrokompaniet AB

2020-06-16
(dnr 358/2020)
Konkurrensverket yrkar på 220 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Örebrokompaniet brutit mot LOU genom att ingå avtal om genomförande av ett evenemang utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Inte avgjort ännu. 

Skellefteå Kraft Elnät AB

2020-06-02
(dnr 339/2020)
Konkurrensverket yrkar på 225 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Skellefteå Kraft brutit mot LOU genom att ingå avtal med om materiel till Vitberget, Bergsbyn och Rönnskär utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-11-13
(1186-20)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrens­verkets ansökan och beslutar att Skellefteå Kraft Elnät AB ska betala en upp­handl­ings­skade­avgift om 225 000 kronor.

Kalix kommun

2020-05-28
(dnr 327/2020)
Konkurrensverket yrkar på 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Kalix kommun brutit mot LUK genom att ingå driftavtal av Kalix golfbana, avtal om nyttjande av golfbaneytor, öppna marker och skogsmark samt avtal om gemensam personal för driften av golfbanan med Kalix Golfklubb. Avtalet ingicks utan föregående annonsering
trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Inte avgjort ännu. 

Sundsvalls kommun

2020-04-17
(dnr 245/2020)
Konkurrensverket yrkar på 900 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sundsvalls kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om grönyteskötsel utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-05-25
(1729-20 E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrens­verkets ansökan och beslutar att Sundsvalls kommun ska betala en upp­handl­ings­skade­avgift om 900 000 kronor.

Karolinska Institutet

2020-03-26
(dnr 221/2020)
Konkurrensverket yrkar på 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Karolinska Institutet brutit mot LOU genom att ingå  avtal avseende mindre instrument för laborativ verksamhet utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltninsrätten
2020-10-06
(7078-20)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrens­verkets ansökan och beslutar att Karolinska Institutet ska betala en upp­handl­ings­skade­avgift om 200 000 kronor.

Kammarrätten
(2021-02-19)
(7000-20)
Karolinska institutet har återkallat sitt överklagande av Förvaltningsrättens dom därför skriver Kammarrätten av ärendet.

Statens konstråd

2020-02-21
(dnr 147/2020)
Konkurrensverket yrkar på 105 000 kronor i upphandlings­skade­avgift. Enligt Konkurrens­verket har Statens konstråd brutit mot LOU genom att ingå avtal om platsspecifikt byggnadsanknuten konst till Studenthuset vid Linköpings universitet utan föregående annonsering trots att förutsätt­ningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-12-02
(4299-20)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Statens konstråd ska betala en upphandlingsskadeavgift om 80 000 kronor.

Kristianstads kommun

2020-01-23
(dnr 60/2020)
Konkurrensverket yrkar på 800 000 kronor i upphandlings­skade­avgift. Enligt Konkurrens­verket har Kristianstads kommun brutit mot LUF genom att ingå avtal avseende nybyggnation av en anläggning för läkemedels­rening vid Degeberga reningsverk utan föregående annonsering trots att förutsätt­ningarna för ett sådant agerande saknades.

2020-05-13
(876-20)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrens­verkets ansökan och beslutar att Kristianstads kommun ska betala en upp­handl­ings­skade­avgift om 800 000 kronor.

Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Senast uppdaterad: