Ansökningar på eget initiativ, 2019

Här kan du ta del av de frivilliga ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2019. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Ansökningar på eget initiativ: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Upphandlande myndighet/

upphandlande enhet 

Konkurrensverket Domstol

Härjedalens kommun

 2019-12-13
(dnr 765/2019)
Konkurrensverket yrkar på 260 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Härjedalens kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om bemanningstjänster utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-01-27
(5754-19 E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrens­verkets ansökan och beslutar att Härje­dalens kommun ska betala upp­handl­ings­skade­avgift om 260 000 kronor.

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB

 2019-12-04
(dnr 744/2019)
Konkurrensverket yrkar på 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Tornberget fastighetsförvaltnings AB brutit mot LOU genom att ingå avtal om driftentreprenörtjänster utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-02-25
(27414-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Tornberget Fastighetsförvaltnings AB ska betala en upphandlingsskadeavgift om 100 000 kronor.

Region Gotland, socialnämnden

2019-11-06
(dnr 688/2019)
Konkurrensverket yrkar på 530 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har socialnämnden brutit mot LOU genom att ingå avtal utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-03-12
(24981-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Socialnämnden i Region Gotland ska betala en upphandlingsskadeavgift om 530 000 kronor.

Västtrafik AB

2019-11-05
(dnr 677/2019)
Konkurrensverket yrkar på 1 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västtrafik brutit mot LUF genom att ingå ramavtal om konsulttjänster utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
2019-12-18
(5974-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Västtrafik AB ska betala en upphandlingsskadeavgift om 1 000 000 kronor.

Louis De Geer Konsert & Kongress

2019-09-27
(dnr 584/2019)
Konkurrensverket yrkar på 260 000 i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Louis De Geer Konsert & Kongress brutit mot LOU genom att köpa in livsmedel och alkoholhaltiga drycker utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-02-05
(8122-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Louise De Geer Konsert & Kongress ska betala en upphandlingsskadeavgift om 260 000 kr.

Stockholms universitet

2019-09-26
(dnr 583/2019)
Konkurrensverket yrkar på 160 000 kronor i upphandlingsskadeagift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms universitet brutit mot LOU genom att ingå avtal om julbord utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
2019-10-14
(21650-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Stockholms univeristet ska betala en upphandlingsskadeavgift om 160 000 kronor.

SKL Kommentus Inköpscentral AB

2019-09-13
(dnr 550/2019)
Konkurrensverket yrkar på 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har SKL Kommentus Inköpscentral brutit mot LOU genom att ingå avtal om upphandlingskonsulttjänster utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2019-09-20
(20782-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att SKL Kommentus Inköpscentral AB ska betala en upphandlingsskadeavgift om 400 000 kronor.

Kristinehamns kommun

2019-09-04
(dnr 534/2019)
Konkurrensverket yrkar på 430 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Kristinehamns kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om drift av biograf utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-07-29
(4812-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Kristinehamns kommun ska betala upphandlingsskadeavgift om 430 000 kr.

Karolinska institutet
Pressmeddelande

 2019-08-22
(dnr 512/2019)
Konkurrensverket yrkar på 8 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Karolinska institutet brutit mot LOU genom att ingå avtal om molekylärbiologiska produkter utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-02-04
(19292-19)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Karolinska Institutet ska betala en upphandlingsskadeavgift om 3 000 000 kronor.

Kammarrätten
2021-02-15
(1304-20)
Kammarrätten avslår Konkurrensverkets överklagande.

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
Pressmeddelande

 

 

 2019-05-29
(dnr 383/2019)
Konkurrensverket yrkar på 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Uppsala kommun Skolfastigeheter AB brutit mot LOU genom att ingå avtal om förlängning av drift av molntjänster för filserver utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
2019-07-31
(3240-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Uppsala Kommun Skolfastigheter AB ska betala en upphandlingsskadeavgift om 150 000 kronor.

Sala kommun
Pressmeddelande

 

 

 2019-05-23
(dnr 363/2019)
Konkurrensverket yrkar på 1 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sala kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om byggentreprenadarbeten utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
2019-09-25
(3079-19 E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Sala kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift om 1 100 000 kronor.

Huge Bostäder AB
Pressmeddelande

 

 2019-04-25
(dnr 308/0219)
Konkurrensverket yrkar på 220 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Huge Bostäder brutit mot LOU genom att ingå avtal om VVS-arbeten utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
2019-06-14
(9459-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Huge Bostäder AB ska betala en upphandlingsskadeavgift om 220 000 kr.

 

Östra Göinge
Pressmeddelande

 

 2019-02-27
(dnr 190/2019)
Konkurrensverket yrkar på 375 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Östra Göinge kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om fastighetstekniska arbeten utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2019-07-08
(2344-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Östra Göinge kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift om 375 000 kr. 

Ansökningar på eget initiativ: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Senast uppdaterad: